Stručni ispiti / 2. rujna 2019.

Obavijest za pripravnike hrvatskoga jezika Brodsko-posavske, Požeško–slavonske i dijela Vukovarsko-srijemske županije

Pripravnici učitelji hrvatskoga jezika na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske te dijela Vukovarsko-srijemske županije (Grad Vinkovci i Županja s okolicom) polagat će stručni ispit u Osnovnoj školi „Ðuro Pilar”, PŠ„Kolonija” u Slavonskom Brodu (Vinogradska cesta 84).