Objave / 23. rujna 2022.

Škole zajedništva / Школи спільнот, priručnici za integraciju učenika iz Ukrajine u škole

UNICEF u suradnji s Forumom za slobodu odgoja, a pod pokroviteljstvom, i u suradnji s Agencije za odgoj i obrazovanje, provodi projekt „Škole zajedništva / Школи спільнот: integracija učenica i učenika iz Ukrajine“. Cilj ovog projekta je podržati škole i odgojno-obrazovne djelatnike širom Hrvatske u inkluziji raseljenih ukrajinskih učenica i učenika u hrvatski odgojno-obrazovni proces.

U tu svrhu izrađeno je istraživanje o potrebama škola pri inkluziji raseljenih ukrajinskih učenica i učenika i razvijeni su priručnici za odgojno-obrazovne djelatnike u osnovnim i srednjim školama.

Priručnici za osnovne i srednje škole pružaju pregled zakonsko-administrativnog okvira školovanja učenika i učenica raseljenih iz Ukrajine te se detaljno bave smjernicama u područjima sporazumijevanja i jezika, socijalizacije i odnosa, poučavanja i vrednovanja, mentalnog zdravlja raseljenih učenika i učenica te brigom o mentalnom zdravlju učitelja/ica i pomagača.

Dodatak u oba priručnika su nastavni materijali koji se sastoje od pet nastavnih priprema osmišljenih s ciljem što kvalitetnije integracije učenika i učenica iz Ukrajine. Nastavne pripreme sadrže i dvojezične radne listove koji omogućavaju aktivnije uključivanje raseljenih učenika.

Priručnik za osnovne škole dostupan je ovdje

Priručnik za srednje škole dostupan je na ovdje

Izdvajamo komentare viših savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje na priručnike Škole zajedništva i ravnateljice dr. sc. Dubravke Brezak Stamać.

Pred ravnateljima, učiteljima i stručnim suradnicima je priručnik namijenjen hrvatskim školama koje su aktivno uključile i prigrlile učenike iz Ukrajine. Škole koje pohađaju djeca raseljena iz Ukrajine trebaju biti mjesto sigurnosti i zajedništva. Jezik je sigurno velika barijera. Brojna istraživanja, uključujući i ona provedena u Hrvatskoj, pokazuju da je za uspješnu integraciju učenika migranata važna pripremljenost razreda za dolazak i prihvaćanje tih učenika. Našim novim učenicima pristupamo otvorena srca! Ako to učini nastavnik, razred prihvaća model ponašanja, istaknula je u predgovoru priručnika ravnateljica Brezak Stamać.  

Komentari viši savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje:

Priručnik Škole zajedništva je vrijedan je i koristan didaktički materijal koji obrazovnim radnicima oprimjeruje pristupe, mogućnosti i strategije integracije ukrajinskih učenika i učenica u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Posebice treba izdvojiti konkretne i aktualne nastavne materijale i kratke opise svih obrazovnih djelatnika koji su imali iskustvo u radu s inojezičnim učenicima koji trenutno žive u izbjeglištvu.

Sadržaj priručnika stručan je i svrhovit obzirom na ciljanu populaciju. Svojim sadržajem koji obuhvaća teme od zakonsko – administrativnog okvira školovanja učenika i učenica raseljenih iz Ukrajine do primjenjivih radnih materijala za učitelje/ice i stručne suradnike/ce predstavlja odličan okvir za dobru pripremu i daljnje unapređivanje odgojno – obrazovanog rada s raseljenim učenicima.

Sadržaj priručnika primjereno je strukturiran i podijeljen u područja koja odgovaraju odgojno-obrazovnim potrebama socioemocionalne prilagodbe i učenja učenika izbjeglica, te neosporno ima praktičnu vrijednost.

Na nastavi: poučavanje i učenje, poglavlje je u kojemu su navedeni dosad izrađeni materijali za učenje i poučavanje ukrajinskih učenika te strategije učenja i poučavanja temeljnoj konverzaciji na inom jeziku čija je svrha omogućivanje praćenja nastave drugih predmeta, snalaženje u školskoj i svakodnevnoj sredini. Naglasak je i na stvaranju pozitivnog okružja vrednovanja učenikova napretka s obzirom na njihovu polaznu razinu znanja i vještina utvrđenom tijekom početne procjene.

Poglavlja Mentalno zdravlje raseljenih učenika i učenica i Briga o sebi, usmjerena su na opis psihofizičkih, dobnih, razvojnih i društveno-kulturnih čimbenika koji utječu na  emocionalno stanje učenika koji žive u izbjeglištvu. To je i te kako važan kontekst o kojemu posebice valja voditi brigu pri uključivanju učenika u novu školsku sredinu, ali i, oblikovanju aktivnosti učenja i poučavanja.

Metodičke upute i nastavni materijali oprimjereni su u poglavlju Materijali za učitelje i učiteljice i stručne suradnike i suradnice. Vrijedne smjernice za one koji imaju iskustva u poučavanju inojezičara, ali posebice one koji po prvi put poučavaju učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.

Više informacija o projektu „Škole zajedništva / Школи спільнот“, uključujući video predavanja te prijave na edukacije uživo možete pronaći ovdje