Objave / 25. ožujka 2018.

Seminari i radionice hrvatskog jezika u Sjedinjenim Američkim Državama

b1_mU okviru programa potpore održavanju nastave hrvatskoga jezika i kulture u Sjedinjenim Američkim Državama, od 8. do 18. ožujka  2018., održani su seminari i radionice za učitelje i učenike. Nastavljena je suradnja nadležnih institucija – Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje, Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta te Hrvatske matice iseljenika.

b2_mČlanovi stručnoga tima zaduženi za pripremu i provedbu seminara i radionica bili su Milan Bošnjak, posebni savjetnik u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH-a kao koordinator tima, Biljana Petljak Zekić, viša savjetnica za razrednu nastavu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić, prodekanica za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, doc. dr. sc. Tado Jurić s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta te Grozdana Lajić Horvat, dramska pedagoginja u Zagrebačkom kazalištu mladih.

 

Radionicama i seminarima u Chicagu, Milwaukeeju i Clevelandu je obuhvaćeno oko 200 učenika i 30 učitelja, a uspješnoj organizaciji stručnoga posjeta pridonijela su diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u SAD-u  te Hrvatska katolička kustodija.

b3-mHrvatske škole i aktivnosti koje hrvatske zajednice realiziraju ključni su čimbenici za razvijanje i očuvanje hrvatskoga identiteta naše djece i mladeži koja odrastaju u SAD-u.

Učitelji su, u vrednovanju radionica i seminara, istakli zadovoljstvo načinima rada stručnoga tima. Naglasili su vrijednost i iskoristivost metoda učenja i poučavanja hrvatskog jezika kao drugog i nasljednog te dobili mnoštvo ideja i poticaja.

b4_mPripadnici hrvatskih zajednica, župnici hrvatskih župa, roditelji i koordinatori škola složili su se da je ovakav oblik pružanja podrške hrvatskih institucija učiteljima u SAD-u izrazito uspješan i potreban za očuvanje povezanosti s hrvatskim jezikom, kulturom i domovinom.