Objave / 12. listopada 2022.

Savjetnici Agencije educirali ravnatelje o implementaciji novih kurikula u nastavi na hrvatskom u Federaciji BIH

Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje 10. listopada 2022. godine u Mostaru održali su prvo stručno usavršavanje ravnatelja osnovnih i srednjih škola Županije Posavske, Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske i Hercegovačko-neretvanske županije te Županije Središnja Bosna. Održano stručno usavršavanje početak je realizacije Sporazuma o suradnji oko pomoći izrade Prijedloga kurikuluma i njegove primjene u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju za županije koje učenje i poučavanje izvode na hrvatskom jeziku, a koji je potpisan u Zagrebu u ožujku 2022. godine. Na početku stručnoga usavršavanje sudionike skupa pozdravili su domaćini: Sandra Pejić, savjetnica za odnose s javnošću Zavoda za odgoj i obrazovanje, Mario Mikulić, pomoćnik ministrice MOZKŠ-a Županije Zapadnohercegovačke, ujedno i voditelj Stručnoga tima, i Momir Karin, ravnatelj uprave za potporu i unapređenje odgoja i obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanje Republike Hrvatske. U ime ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravke Brezak Stamać sudionike skupa pozdravio je Igor Rukljač, pomoćnik ravnateljice, koji je i otvorio stručno usavršavanje.

Tema stručnog usavršavanja bila je Implementacija novih kurikula. O iskustvima uvođenja i provedbe kurikula, predavanja su održali viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje: viši savjetnici za ravnatelje u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima Vlade Matas, prof., i Arsen Badurina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik dr. sc. Marijana Češi, viši savjetnik za matematiku Ratko Višak, prof., viša savjetnica za engleski i njemački jezik Izabela Potnar Mijić, prof., i viši savjetnik za razrednu nastavu Igor Rukljač, mag. prim. educ. U predavanju Kurikul hrvatskoga jezika sudionicima skupa predstavljen je europski i hrvatski kontekst kurikula hrvatskoga jezika koji učenicima treba omogućiti ovladavanje čitalačkom pismenosti, jezično-komunikacijskom kompetencijom, istraživanje i otkrivanje vrijednosti i značaja hrvatske i europske književnosti te medijske pismenosti i kulture. Posebno je istaknuta potreba razvijanja čitalačke pismenosti kao preduvjet za razvoj svih drugih pismenost potrebnih za život u 21. stoljeću.

U drugome predavanju, Kurikul matematike, bilo je riječi o sličnostima i razlikama između kurikula matematike u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, potom o važnosti vrednovanja u nastavi matematike, posebice o kvalitetnom vođenju bilješki koje su ključna povratna informacija o razvoju učenikove kompetencije. U predavanju Kurikul predmeta Engleski jezik više savjetnice za engleski i njemački jezik istaknule su specifičnosti učenja i poučavanja u nastavi stranih jezika, posebice stjecanju komunikacijske kompetencije, o mogućnostima ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda i sadržaja te njihovu planiranju tijekom nastavne godine. O važnosti aktivnog učenja i poučavanja učenika u razrednoj nastavi, učeniku u središtu nastavnog procesa i kriterijskom vrednovanju njegova rada bile su okosnice predavanja na temu Kurikul u razrednoj nastavi.

Viši savjetnici za ravnatelje u svojim su izlaganjima obuhvatili dva važna područja upravljanja i vođenja odgojno-obrazovnim ustanovama danas, a to su školski menadžment i asertivna komunikacija. U predavanju Školski menadžment izdvojena su područja rada ravnatelja, objašnjen je pojam menadžmenta u odgojno-obrazovnoj ustanovi, važnost strateškog upravljanja školom te kako i koje zamke u vođenju škole treba preduhitriti i izbjeći. Zadnje predavanje pod nazivom Asertivna komunikacija, osim temeljnih informacija o asertivnoj komunikaciji, bilo je potkrijepljeno nizom korisnih i iskustvenih primjera asertivne komunikacije iz svakodnevnog života škole. Pritom je naglašena važna uloga ravnatelja čije je upravljanje i vođenje ključno za razvoj pozitivne i konstruktivne interaktivne komunikacije te poticajno i podržavajuće radno okruženje. Na kraju je istaknuto da reformski procesi i implementacija kurikula uvelike ovise o spremnosti prihvaćanja promjena svih djelatnika škole, no posebice o ravnatelju koji je odgovoran za stručno vođenje školskom ustanovom.

Fotografije preuzete s http://zavod-zzoo.com/