Objave / 9. prosinca 2019.

Savjetnica Agencije u radnoj skupini za razvoj programa e-učenja Vijeće Europe

Na poziv Vijeća Europe, viša savjetnica za međunarodnu suradnju Agencije za odgoji obrazovanje Renata Ozorlić Dominić, sudjelovala od 4. do 6. prosinca 2019. u Strasbourgu na godišnjem sastanku Radne skupine za digitalizaciju obrazovnih materijala.

Cilj je sastanka bio dogovoriti daljnji razvoj programa e-učenja Vijeća Europe koji su dostupni na poveznici https://www.coe.int/en/web/learning-resources/home

Viša savjetnica Renata Ozorlić Dominić članica je ove radne skupine od 2017. godine te je aktivno sudjelovala u osmišljavanju portala Vijeća Europe za e-učenje Education Portal for Online Learning na kojem se dostupni nastavni materijali i publikacije izrađeni u posljednjih 10-ak godina te programi e-učenja namijenjeni odgojno-obrazovnim radnicima koji žele proširiti svoje znanje o prioritetnim temama Vijeća Europe u području obrazovanja.