Projekti / 15. travnja 2019.

Započinje provedba projekta Sustav procjene kvalitete stručnog usavršavanja u nadležnosti AZOO-a

Agencija za odgoj i obrazovanje započinje s provedbom projekta „Sustav procjene kvalitete stručnog usavršavanja u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje“ u razdoblju travanj 2019. – svibanj 2020. godine.

Svrha projekta jest unapređenje kvalitete stručnog usavršavanja u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje uvođenjem sustava procjene kvalitete stručnih usavršavanja te njihova učinka na postignuća učenika, s ciljem pružanja podrške provedbi kurikularne reforme.

Projekt se provodi temeljem tehničke podrške Službe za potporu strukturnim reformama Europske komisije (eng. Structural Reform Support Service – SRSS), uz stručnu podršku Instituta za obrazovanje Sveučilišta Grada Dublina (eng. Dublin City University Institute of Education – DCU IoE).

U okviru projekta provest će se sljedeće ključne aktivnosti:

  • Istraživanje s ciljem procjene kvalitete i učinkovitosti programa e-učenja uvedenih u sustav stručnog usavršavanja 2014. godine te izrade preporuka za daljnji razvoj programa e-učenja za stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika.
  • Izrada alata za procjenu kvalitete, relevantnosti, učinkovitosti i utjecaja stručnih usavršavanja na poučavanje te njihova validacija u suradnji s dionicima u sustavu odgoja i obrazovanja.
  • Jačanje kapaciteta Agencije za odgoj i obrazovanje stručnim usavršavanjem savjetnika i viših savjetnika za primjenu gore navedenih alata.