Projekti / 26. veljače 2020.

Studijski posjet Dublinu radi usavršavanja programa e-učenja Agencije za odgoj i obrazovanje

U okviru projekta Sustav procjene kvalitete stručnog usavršavanja u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje, financiranog iz Programa Europske komisije za potporu reformama, članovi projektnog tima AZOO-a bili su u studijskom posjetu Dublinu.

Članovi su projektnog tima AZOO-a Gea Cetinić, Boris Vampula, Renata Ozorlić Dominić, Gordana Barudžija i Jelena Zdrilić, a članice projektnog tima Instituta za obrazovanje su Orla Ni Bhroin, Shivaun O’Brien, Aoife Brennan, i Tish Balfe. U studijskome posjetu sudjelovao je i predstavnik Europske komisije za potporu reformama Thomas Pritzkow. Studijski posjet održan je od 17. do 21. veljače 2020. u Institutu za obrazovanje Grada Dublina, a realiziran je kao aktivnost podrezultata 1.3. Kvalitativna analiza i preporuke za daljnji razvoj programa e-učenja AZOO-a.

Tijekom posjeta predstavljeni su programi online učenja Instituta za obrazovanje i rezultati projekta Teaching online is different: Critical perspectives from the literature. Sudionici su upoznati s radom nekoliko institucija Republike Irske koje u nadležnosti imaju stručno usavršavanje učitelja i nastavnika, poput Junior Cycle for Teachers Schools Support Service i Profesional Development Service for Teachers. Primjenom metode ABC Learning Design članovi projektnoga tima izradili su vizualni scenarij programa e-učenja pomoću kartica koje predstavljaju slijed aktivnosti učenja. Scenarij je osmišljen za program online učenja namijenjenog pripravnicima da bi im se olakšalo polaganje stručnoga ispita. Članice projektnoga tima Instituta za obrazovanje pokazale su kako podržavaju profesionalni razvoj učitelja i nastavnika pomoću online modula profesionalnog razvoja te stvaranjem podržavajućega online okruženja kada je u pitanju rada s djecom posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Na temelju vlastitih iskustava, preporučile su internetsku stranicu https://sanfordinspire.org/ na kojoj se mogu pronaći i pohađati besplatni tridesetominutni webinari korisni svima koji rade u odgoju i obrazovanju.