Programi / 8. prosinca 2010.

Osposobljavanje poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj

Datum održavanja: 21. i 22. ožujka 2011.

Sudionici: skupina učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja koji su uključeni u Program modularnog stručnog usavršavanja poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj (2008–2011)

Predmetno područje

Projekti – Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Voditelj programa

(ime i prezime, ustanova, telefon, e-mail)

mr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica, AZOO Zagreb

01 2785020

diana.garasic@azoo.hr

Program / tema stručnog skupa

Osposobljavanje poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj

Tema: Dovršavanje priručnika i kurikuluma za stručne skupove o odgoju i obrazovanju za održivi razvoj; Priprema završne konferencije projekta  

Razina i vrsta stručnog skupa

– državna, dvodnevni stručni skup

Namjena programa (ciljna skupina, županija)

– za skupinu učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja koji su uključeni u Program modularnog stručnog usavršavanja poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj (2008–2011)

Mjesto održavanja (adresa)

Datum i vrijeme održavanja stručnog skupa

Trajanje programa

Hotel Terme Jezerčica, Stubičke Toplice

21. i 22. ožujka 2011.

Početak: 9 sati

 

 

16 sati

Prijava za sudjelovanje

Obvezna online prijava od 1. do 15. siječnja 2011. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači

prof. dr. sc. Franz Radich, dr. sc. Regina Steiner, mr. sc. Anita Pašalić, mr. sc. Diana Garašić, Borjanka Smojver, dipl. ing., Marijana Toljan, Marina Ništ, prof., Jadranka Oštarčević, prof.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika

Sudionice će:

– osnažiti kompetencije poučavatelja,

– prezentirati i vrednovati školske projekte sa stajališta Kriterija kvalitete za škole održivog razvoja,

– pripremiti završnu konferenciju Projekta

Metode poučavanja

Oblici rada

– predavanja, radionice

– rad u paru u kombinaciji s individualnim i grupnim radom

Vrednovanje

Obrazac za samovrednovanje te za vrednovanje stručnog skupa i nositelja programa (AZOO)

Broj polaznika

15

Napomena