Programi / 9. veljače 2024.

UNESCO-ov projekt SEMEP provodi se od 1996. godine u Republici Hrvatskoj

SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environmental Project) je interdisciplinarni UNESCO-ov projekt odgoja i obrazovanja za okoliš koji je pokrenulo Ministarstvo prosvjete Grčke, a prvi sastanak održan je 1994. u Ateni.  Namijenjen je nastavnicima i učenicima u cilju poticanja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj na području Mediterana. Uklapa se u UNESCO-ove smjernice za Desetljeće obrazovanja za održivi razvoj. Postao je platforma za dijalog i suradnju među nacionalnim koordinatorima, nastavnicima i učenicima te aktivno promiče znanstvenu metodologiju u istraživanju društvenih i prirodnih znanosti. U ovom međunarodnom projektu sudjelovali su predstavnici Albanije, Bugarske, Cipra, Egipta, Grčke, Izraela, Italije, Jordana, Malte, Palestine, Rumunjske, Slovenije, Turske i Hrvatske.

S obzirom da se projekt  provodio u školama pod UNESCO-vim patronatom, njihove su obveze bile slanje radnih materijala na kojima su učenici radili tijekom godine, obrada i tiskanje rezultata istraživanja, održavanje sastanaka nacionalnih koordinatora projekta te regionalno povezivanje zemalja jugoistočnog Mediterana.

Cilj SEMEP-a je edukacija o povijesnim, kulturološkim, prirodnim, socijalnim i ekološkim vrednotama i time promoviranje kulture mira i tolerancije među državama ovog područja. Potiče se holistički i interdisciplinarni pristup izrade projekata tijekom školske godine.

U Republici Hrvatskoj SEMEP se provodi od 1996., odobrilo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje održavaju se seminari za školske koordinatore i Ljetna škola na otoku Visu tijekom koje učenici samostalno prestavljaju projekte, a zajedno s nastavnicima sudjeluju na predavanjima, u terenskom radu te radionicama o ekološkim problemima, životu u moru, komunikaciji, kulturnoj i jezičnoj baštini RH i sličnim temama. Do sada je organizirana 24 ljetna škola gdje je predstavljeno više od 450 školskih projekata uz sudjelovanje više od 800 učenika i 100 nastavnika. Projekt je aktivnostima izašao izvan okvira škola, prema lokalnim zajednicama i političarima te sudjelovanjem u razmjeni učenika između SEMEP zemalja. U Hrvatskoj je trenutno aktivno 40-tak škola (od kojih su većina srednje škole) u obalnom i kontinentalnom području. Njihove se aktivnosti predstavljaju na skupovima u zemlji i inozemstvu.

SEMEP je važan segment u odgoju i obrazovanju za okoliš te odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u hrvatskom školstvu što se i dokazalo tijekom prethodnih  godina.  Učenici i nastavnici su izuzetno prihvatili ovakav vid edukacije koji  je nedostatno  zastupljen u okviru obveznih nastavnih programa. Metode i pristup u radu se iż godine u godinu osuvremenjuju.

Tijekom godine održavaju se jedan do dva seminara za školske koordinatore hrvatskih SEMEP škola i Ljetna škola na otoku Visu, Komiža.

Cilj održavanja Ljetne škole  je susret i razmjena iskustava među učenicima i nastavnicima  koji su tijekom godine radili na projektu SEMEP. Učenici samostalno predstavljaju radove, a zajedno s nastavnicima sudjeluju u radionicama o ekološkim problemima, životu u moru, komunikaciji, kulturnoj i jezičnoj baštini RH i sličnim temama. Osim radionica organiziraju se stručna predavanja,  druženje,  proučavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti otoka Visa. Posljednjih godina smanjena je aktivnost SEMEP-a u drugim zemljama i prema trenutnim spoznajama, Hrvatska je jedina očuvala kontinuitet održavanja ljetnih škola, a sudjelovanje učenicima i nastavnicima osiguravaju njihove škole.

Nacionalni koordinator SEMEP-a za Republiku Hrvatsku je mr. sc. Marina Rudenjak-Lukenda do nedavno ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik, sada u mirovini.