Programi / 1. listopada 2018.

Suvremeni pristupi učenju i poučavanju: Metoda Projekt građanin

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 27. rujna 2018., održan je stručni skup Suvremeni pristupi učenju i poučavanju: Metoda Projekt građanin u Osnovnoj školi Luke Perkovića u Brinju.

Skup je bio namijenjen koordinatorima za provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja, učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima te voditeljima ŽSV-a iz ostalih predmeta Ličko-senjske županije.

U prvom dijelu stručnog skupa viši savjetnici za nacionalne programe Agencije za odgoj i obrazovanje, Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, održali su izlaganje s otkrivajućim učenjem sudionika na temu: Upravljanje suvremenim procesima učenja i određivanje oblika poučavanja. Sudionici su navodili koje oblike poučavanja najčešće koriste. Savjetnici su ih upoznali s karakterističnim obilježjima i aktivnostima otkrivajućeg učenja, otvorenog učenja i učenja kroz projekte. Sudionici su dobili materijale s opisom navedenih oblika poučavanja i pregled opširnije literature. Prije svega Priručnik I. Obrazovanjem do demokracije, R. Golob, P. Krapf, O. Olafsdittir, W. Weidinger (2010 CoE, Strasbourg; 2015 AZOO, Zagreb): Ur. hrv. izdanja N. Lončarić Jelačić, http://www.living-democracy.hr

Uslijedila je četverosatna  radionica u kojoj su sudionici prošli sve korake metodologije Projekta građanin: Uočavanje problema u zajednici, odabir problema za istraživanje u razredu, prikupljanje podataka i istraživanje problema, istraživanje i dokumentiranje je li je problem značajan za društvenu zajednicu, postoje li zakonska rješenja, što se navodi u medijima, je li je u granicama Ustava RH-a, pozivanje i intervjuiranje stručnjaka zbog dubljeg razumijevanja problema, provođenje anketnog upitnika sa zainteresiranim skupinama (drugi učenici, roditelji, građani), istraživanje i dokumentiranje iz drugih izvora, slaganje dokumentacijske mape, kroz grupni rad sudionika razrada mjera i javnih politika za rješenje problema, razlučivanje mjera i javnih politika koje imaju slabosti, mjera i javnih politika koje vode uspješnom rješenju, oblikovanje javne politike za rješavanje problema, izrada plana akcije, izrada portfelja i dokumentacijske mape, predstavljanje portfelja u školi, u vijećima gradskih četvrti, gradskim skupštinama, pred tijelima vlasti nadležnim za rješavanje problema, obavješćivanje i pozivanje medija, osvrt na ostvarene rezultate i  iskustvo učenja i izrada teksta za medije, mrežne stranice škole, za brošuru o projektima i ostvarenim rezultatima koju svake godine priprema i objavljuje u e-izdanju Agencija za odgoj i obrazovanje. Sudionici na skupu izabrali su problem Izgradnja sigurnih biciklističkih staza za učenike na putu do škole. Projekt su dovršili do kraja i predstavili ga. Na kraju su evaluirali skup te zatražili podršku u promicanju ovakvih oblika učenja u cijeloj županiji.