Programi / 4. rujna 2018.

Stručni skup Regionalni dijalog na Balkanu u kontekstu holokausta

Od 2. do 4. listopada 2018. godine u Zagrebu će se održati seminar  „Regionalni dijalog na Balkanu u kontekstu holokausta“ za učitelje i nastavnike koji se bave poučavanjem i učenjem ove teme. Organizator je Memorial de la Shoah iz Pariza u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje. Seminar će okupiti 50 sudionika iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije i Srbije. Radni jezici seminara su  engleski, hrvatski i srpski. Troškove smještaja i prehrane snosi Memorial de la Shoah a sudionici sami podmiruju troškove puta. Ovaj seminar predstavlja nastavak  suradnje organizatora i partnera projekta započete još u svibnju 2015. održavanjem prvog zajedničkog seminara u Zagrebu, drugog seminara 2016. u Beogradu i trećeg u Sarajevu 2017. Zainteresirani učitelji i nastavnici, koji nisu bili na seminarima u Zagrebu, Beogradu i Sarajevu, mogu se prijaviti na seminar preko www.ettaedu.azoo.hr /Poučavanje o holokaustu.