Programi / 8. rujna 2016.

Seminar „Balkan, holokaust i masovna pogubljenja tijekom Drugog svjetskog rata“

Od 3. do 6. listopada 2016. godine u Beogradu će se održati seminar  „Balkan, holokaust i masovni zločini tijekom Drugog svjetskog rata“ za učitelje i nastavnike koji se bave poučavanjem o holokaustu. Organizator je Memorial de la Shoah iz Pariza u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom obrazovanja Republike Srbije, Ministarstvom obrazovanja i kulture Republike Srpske, Ministarstvom obrazovanja federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom obrazovanja Republike Makedonije i Spomen područjem makedonskih Židova. Seminar će okupiti 50 sudionika. Iz Republike Hrvatske  očekuje se njih 20. Radni jezici seminara su  francuski, engleski, hrvatski, srpski i bosanski jezik. Zainteresirani učitelji i nastavnici mogu se prijaviti na seminar preko www.ettaedu.azoo.hr /Poučavanje o holokaustu. Troškove smještaja i prehrane snosi organizator a sudionici sami podmiruju troškove puta. Ovaj seminar predstavlja nastavak  suradnje organizatora i partnera projekta, započete još u svibnju 2015. održavanjem prvog zajedničkog seminara u Zagrebu.  U nastavku ove obavijesti nalazi se radna inačica programa seminara na engleskom jeziku.

Dokumenti