Programi / 1. prosinca 2019.

Savjetnici Agencije sudjelovali na stručnom usavršavanju o holokaustu u Parizu

Temeljem sporazuma o suradnji, od 25. do 28. studenoga 2019. u Parizu je održan šesti zajednički stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje i Memorijala holokausta (fr. Mémorial de la Shoah) pod nazivom Holokaust i genocidi 20. stoljeća. 

Cilj stručnog skupa bio je omogućiti sudionicima obogatiti vlastito znanje o holokaustu kroz detaljan uvid u različite aspekte stradanja Židova i Roma u razdoblju prije i za vrijeme Drugog svjetskog rata, u nacističkoj Njemačkoj te višijevskoj Francuskoj, ali i usavršiti vještine poučavanja o ovoj temi primjereno dobi i predznanju učenika.

Na stručnome skupu govorilo se, također, o antisemitizmu na društvenim mrežama te načinima dekonstrukcije lažnih vijesti i teorija zavjere. Sastavni dio seminara bili su vođeni obilasci stalnog postava Memorijala u Parizu te područja logora i Memorijala u Drancyju.

U ovome stručnome skupu sudjelovalo je 15 odgojno-obrazovnih radnika od osnovnoškolske do visokoškolske razine te četiri savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Loranda Miletić i Marijana Marinović, više savjetnice za povijest te Sanja McMurtry i Renata Ozorlić Dominić, više savjetnice za međunarodnu suradnju.