Programi / 18. studenoga 2010.

Program SEMEP

Voditeljica projekta:
Marina Ništ, prof.
viša savjetnica za prirodu i biologiju

SEMEP (South-Eastern Mediterranean Environmental  Project) je  projekt odgoja i obrazovanja za okoliš  namijenjen nastavnicima i učenicima u cilju poticanja  odgoja I obrazovanja za održivi razvoj na području Mediterana. Provodi se od 1996. u četrdesetak srednjih škola Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje te Odsjeka za obrazovanje u znanostima, tehnologiji i okolišu UNESCO-a,  a 2009. godine obilježena je 15. obljetnica predstavljanja projekta  u Ateni. U ovom međunarodnom projektu sudjeluju  predstavnici Albanije, Bugarske, Cipra, Egipta, Grčke, Izraela, Italije, Jordana, Malte, Palestine, Rumunjske, Slovenije,  Turske i, naravno, Hrvatske.

Cilj SEMEP-a je edukacija o povijesnim, kulturološkim, prirodnim, socijalnim i ekološkim vrednotama i time promoviranje kulture mira i tolerancije među državama ovog područja. Potiče se holistički i interdisciplinarni pristup izrade projekata tijekom školske godine.

Budući da se projekt  provodi u školama pod UNESCO-vim patronatom, njihove obveze su slanje radnih materijala na kojima su učenici radili tijekom godine, obrada i tiskanje rezultata istraživanja, održavanje sastanaka nacionalnih koordinatora projekta te regionalno povezivanje zemalja jugoistočnog Mediterana. Nacionalni koordinator je odgovoran za organizaciju i povezivanje aktivnosti SEMEP škola unutar pojedine države i za poticanje izmjene informacija, iskustava i podataka između učenika i nastavnika uključenih škola.

SEMEP je važan segment u odgoju i obrazovanju za okoliš te odgoj i obrazovanje za održivi razvoj u hrvatskom školstvu što se i dokazalo tijekom prethodnih  godina.  U projekt je aktivno uključeno tridesetak srednjih škola, dvije udruge i jedna osnovna škola, s više od 600 učenika i 200 nastavnika. Učenici i nastavnici su prihvatili ovakav vid edukacije koji  je nedostatno  zastupljen u okviru obveznih nastavnih programa.

Tijekom godine održavaju se dva seminara za školske koordinatore hrvatskih SEMEP škola i Ljetna škola na otoku Visu, Komiža.

Cilj održavanja Ljetne škole  je susret i razmjena iskustava među učenicima i nastavnicima  koji su tijekom godine radili na projektu SEMEP. Učenici samostalno predstavljaju radove, a zajedno s nastavnicima sudjeluju u radionicama o ekološkim problemima, životu u moru, komunikaciji, korištenju suvremenih metoda u radu  i sličnim temama. Osim radionica organiziraju se stručna predavanja,  druženje,  razgledavanje prirodnih i kulturnih znamenitosti otoka Visa.

Nacionalni koordinator SEMEP-a za Republiku Hrvatsku je mr. sc. Marina Rudenjak-Lukenda iz dubrovačke Medicinske škole.