Programi / 4. siječnja 2021.

Program GLOBE ostvaruje zamisao: „Misli globalno, djeluj lokalno”

Znanstveno-obrazovni program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment = Cjelovito učenje i opažanje za dobrobit okoliša) namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola, koji u svom neposrednom okolišu obavljaju različita mjerenja, primjerena svojoj dobi i interesima te mogućnostima škole. Prikupljeni se podaci, putem interneta unose u jedinstvenu svjetsku bazu podataka. Mjereći i opažajući značajke okoliša u istraživačkom području škole, učenici upoznaju i na neposredan način doživljavaju svoje okruženje, upoznaju znanstvene metode mjerenja, prikazivanja i tumačenja podataka, povezuju školska znanja s praktičnim i terenskim radom te razvijaju osjetljivost i pozitivan odnos prema okolišu.

Rezultati učeničkih mjerenja i praćenja niza parametara iz okoliša više od 30 000 uključenih škola iz više od stotinu zemalja cijelog svijeta, slijevaju se u jedinstvenu bazu podataka GLOBE. Njoj može pristupiti svaki posjetitelj GLOBE mrežnih stranica https://www.globe.gov.

Znanstvenici, koji surađuju s programom GLOBE, priređuju protokole za mjerenja i prikaze dobivenih rezultata, a učenički će im podaci koristiti za bolje razumijevanje i tumačenje stanja te predviđanje promjena globalnog okoliša. Učenici i svi posjetitelji GLOBE mrežnih stranica imaju uvid u cjelokupnu bazu podataka, prikazanih u obliku numeričkih tablica, tematskih geografskih karata i dijagrama. Moguće je uspoređivanje učeničkih podataka s podacima satelitskih snimanja, a istodobno su dostupne aktualne vizualizacije ili slikovni prikazi za sve podacima potkrijepljene parametre. Koristeći mrežne stranice programa GLOBE, učenici mogu komunicirati izravno sa znanstvenicima i s drugim školama iz cijelog svijeta uključenim u program GLOBE.

Izrastao nakon Skupa o Zemlji i Agende 21, u posljednjem desetljeću drugog tisućljeća, u kojem je čovječanstvo suočeno sa spoznajom o nedvojbenim promjenama globalnog okoliša, GLOBE ostvaruje zamisao: „Misli globalno, djeluj lokalno”.

Uvođenje programa GLOBE regulirano je međudržavnim sporazumom koji su potpisali nositelji programa iz SAD-a i predstavnici hrvatske vlade. Zemlja-partner obvezuje se provoditi Program u svojim školama, na način koji sama odabere, ali poštujući strogo propisane protokole mjerenja što je nužno zbog vjerodostojnosti i usporedivosti mjerenja. Uključene škole pojedine zemlje komuniciraju s nositeljima programa posredstvom imenovanoga državnoga koordinatora. Tečajeve za uvođenje i osposobljavanje učitelja/nastavnika – voditelja programa GLOBE, mogu voditi samo certificirani treneri. Obuku učitelja/nastavnika – voditelja programa GLOBE u Hrvatskoj organizira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Ciljevi programa GLOBE

–          razvoj svijesti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša

–          osposobljavanje učenika za mjerenja i opažanja koja će pridonijeti boljem znanstvenom razumijevanju različitih ekosustava i cjelovitog sustava planeta Zemlje

–          omogućavanje učeničke suradnje s uvaženim znanstvenicima i stvaranje mreže koja povezuje cijeli svijet u jedinstvenu zajednicu s opredjeljenjem djelovanja za dobrobit okoliša

–          obogaćivanje i nadopunjavanje postojećih nastavnih programa prirodoslovlja, geografije, matematike i informatike te primjenom suvremenih tehnologija, ostvarivanje većih učeničkih postignuća na tim područjima.

Sadržaj i provedba programa GLOBE

Program GLOBE obuhvaća mjerenja i opažanja u području atmosfere, površinskih voda, tla i zemljišnog pokrova. Za svaku vrstu mjerenja i opažanja postoji propisani protokol, instrumentarij definiranih karakteristika i odgovarajuća dinamika mjerenja. Škola odabire broj i vrstu mjerenja koja će provoditi, prema interesu i tehničkim mogućnostima. Očekuje se da će škola odabrana mjerenja provoditi kontinuirano, budući da tek višegodišnji i kontinuirani nizovi podataka imaju stvarnu znanstvenu vrijednost.

Prikupljeni će podaci biti korisni znanstvenicima za njihova istraživanja, no temeljna je svrha programa GLOBE obrazovna. Osim što će učenici prikupljajući podatke učiti o okolišu, važno je probuditi njihovo zanimanje za razumijevanje rezultata mjerenja i praćenja u širem kontekstu, poticati korištenje baze podataka za vlastita istraživanja te surađivati s drugim GLOBE školama u zemlji i inozemstvu, razvijajući međunarodne veze, bolje međusobno razumijevanje, zbližavanje i prijateljstva.

U hrvatskim se školama program GLOBE ostvaruje poglavito kao dodatna nastava ili izvannastavna aktivnost najmanje jedne grupe učenika, koja obavlja redovita mjerenja i unos prikupljenih podataka. Dio periodičkih mjerenja i opažanja, a posebno njihova tumačenja i teoretska podloga, mogu se vezati uz kurikulume pojedinih predmeta.

Učenički, odnosno školski projekti izrasli iz programa GLOBE, najviša su razina njegove obrazovne komponente. Oni potiču dublje razumijevanje i analizu dobivenih rezultata, povezivanje i primjenu temeljnih školskih znanja u rješavanju konkretnih problema u svojoj sredini, kroz njih se razvija prosuđivanje i ostvaruje istraživački, djelatni i multidisciplinarni pristup učenju, unapređuje se vještina komuniciranja i vježba timski rad.

Hrvatski program GLOBE ima svoju mrežnu stranicu na adresi http://globe.hr na kojoj se mogu naći korisne informacije o ostvarivanju programa, stručni tekstovi i dokumentacija o dosadašnjim aktivnostima.

GLOBE škole u Republici Hrvatskoj

Škola dobiva status GLOBE škole, nakon što se barem jedan učitelj/nastavnik osposobi za primjenu barem jednog GLOBE protokola za mjerenja. Realizacija širokog raspona GLOBE sadržaja i aktivnosti zahtijeva uključivanje učiteljskog/nastavničkog tima te potporu ravnatelja.

Temeljem uspješne edukacije voditelja, škola postaje GLOBE škola te se njezino ime i “osobna iskaznica” pojavljuju na popisu uključenih škola na međunarodnoj GLOBE mrežnoj stranici. Osposobljeni učitelj/nastavnik dobiva ovlasti za unošenje podataka u GLOBE bazu, a nakon obuke učenika te ovlasti prenosi na njih. Za ostvarivanje programa GLOBE mjerna se oprema nabavlja postupno, sukladno opredjeljenju za obavljanje odabranog dijela programa mjerenja i opažanja u okolišu.