Programi / 10. prosinca 2020.

Edukacije o preventivnom programu Lions quest – Vještine za adolescenciju

Agencija za odgoj i obrazovanje održala je u razdoblju od 11. rujna do 16. listopada 2019. pet trodnevnih ciklusa edukacija (u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu) na kojima je 90 učitelja i stručnih suradnika osposobljeno za provedbu preventivnog programa Lions quest – Vještine za adolescenciju (Lions quest – Skills for adolescence). Program se nalazi među šest najuspješnijih znanstveno evaluiranih programa socijalno-emocionalnog učenja u svijetu, a namijenjen je učenicima od 10 do 14 godina.

Implementacija programa provodi se u suradnji i uz podršku Ureda ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta (UNODC). Pilot-faza traje dvije školske godine i provodi se u 41 školi s 1.368 učenika, prati se provedba, znanstveno evaluiraju rezultati i paralelno program dodatno kulturološki prilagođava specifičnostima našega odgojno-obrazovnog sustava.

Program je usklađen s propisima koji reguliraju odgojno-obrazovni rad, a posebno je usklađen s međupredmetnim temama:

  • Osobni i socijalni razvoj u sve tri domene: Ja, Ja i drugi, Ja i društvo,
  • Građanski odgoj i obrazovanje u domenama Ljudska prava i Društvena zajednica,
  • Zdravlje u domeni Mentalno i socijalno zdravlje te
  • Održivi razvoj u domeni Dobrobit.

Program je usklađen i sa strategijama i nacrtima akcijskih planova koje se odnose na obavezu preventivnog rada:

  • Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.
  • Nacionalnom strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.
  • Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (mjera 2.4.)
  • Nacrtom Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti od 2018. do 2021.
  • Nacrtom Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama od 2019. do 2024.

te s Minimalnim standardima prevencije ovisnosti.

Više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Vesna Ivasović i Alma Rovis Brandić su, nakon održanih 60 sati edukacije uz kontinuirano praćenje rada i refleksije trenerice trenera Marianne Jannson iz Švedske, osposobljene za nacionalne trenerice programa Lions quest – Vještine za adolescenciju te Agencija za odgoj i obrazovanje može nastaviti s osposobljavanjem razrednika za njegovu provedbu.

U ožujku 2020. godine održan je prvi susret praćenja provedbe programa, u Osijeku, Splitu i Zadru uživo, a u Zagrebu i Rijeci na daljinu. Drugi susret praćenja provedbe planiran je u vrijeme zimskih praznika učenika po hibridnom modelu.

Zbog posebnih uvjeta rada tijekom pandemije COVD-a 19, program se održava sporije od planiranog, ali se u većini škola provodi uz prilagodbu sadašnjim uvjetima.