Programi / 10. prosinca 2020.

Preventivni program Imam stav

Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji sa Službom za suzbijanje zlouporabe droga Zavoda za javno zdravstvo, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, ZZJZ Zagrebačke županije i Ministarstvom znanosti i obrazovanja započela je u 2020. godini aktivnosti na implementaciji preventivnog programa Imam stav.

Preventivni program Imam stav je znanstveno utemeljen preventivni program. Baziran je na učenju životnih vještina i konceptu socijalnih utjecaja i promiče pozitivno i zdravo ponašanje, utječe na prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti kod djece i mladih. Razvijen je, proveden i evaluiran u okviru istraživanja u sedam europskih zemalja: Belgiji, Njemačkoj, Španjolskoj, Grčkoj, Italiji, Austriji i Švedskoj.

Glavne značajke preventivnog programa Imam stav:

 • Program je utemeljen na modelu sveobuhvatnih socijalnih utjecaja, interaktivan je te integrira elemente životnih vještina i normativna uvjerenja.
 • Ciljna su skupina adolescenti od 12 do 14 godina jer je to razdoblje kada su adolescenti u riziku od početka eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti (posebice s pušenjem, alkoholom ili kanabisom).
 • Sadržaj programa usmjeren je prema smanjivanju prvotnog uzimanja sredstva ovisnosti i/ili odgađanju prelaska s eksperimentalne u redovitu upotrebu sredstava ovisnosti.
 • Program se sastoji od 12 lekcija koje se izvode tijekom redovne nastave. Broj lekcija temelji se na preporuci prema kojoj programi s manje od deset lekcija imaju slabiji učinak od programa s prosječno petnaest lekcija.
 • Program sadrži i komponentu za roditelje kao podršku dijelu programa namijenjenog učenicima. Općenito uzevši, roditeljima nedostaju temeljna znanja o sredstvima ovisnosti, ali i samopouzdanje vezano uz vlastiti stav prema uporabi sredstva ovisnosti. Oni su važan dio integriranog i strukturiranog preventivnog pristupa.

Roditeljski sastanci koji su dodatak programu Imam stav bave se:

 • općim vještinama roditeljstva koje će ojačati obiteljske veze i poboljšati sposobnost roditelja da postignu koheziju, pokažu brižnost, postignu kontrolu i rješavaju sukobe
 • vještinama vezane uz sredstva ovisnosti koje će povećati znanje roditelja o sredstvima ovisnosti te će im pomoći da djeci prenesu odgovarajuće stavove i modele ponašanja vezane uz sredstva ovisnosti
 • vještinama koje povećavaju samopouzdanje roditelja.

Očekivane dobiti od programa Dobiti za školu

 • implementacija kvalitetnoga preventivnog programa koji je strogo evaluiran i pokazuje učinak
 • educirani učitelji će biti vrijedan resurs i u drugim aktivnostima u školi – naučene tehnike se mogu primjenjivati u svim aktivnostima
 • povećat će se suradnja među učiteljima
 • bolja komunikacija/suradnja s roditeljima.

Dobiti za učitelje

 • izgradnja odnosa učitelj – učenik
 • veća povezanost učenika u razredu
 • bolji vršnjački odnosi
 • stvaranje sigurnog i podržavajućeg ozračja u razredu pogodnog za učenje.

Dobiti za djecu i roditelje

 • povećana senzibilizacija o zdravim načinima života i znanja (svjesnosti) o socijalnim utjecajima
 • odgoda prvog uzimanja sredstava ovisnosti
 • poboljšano znanje, vještine i stavovi koji se odnose na zdrava ponašanja i korištenje sredstava ovisnosti, smanjenje korištenja alkohola, duhana i kanabisa kod mladih
 • smanjenje šanse za buduće korištenje.