Programi / 20. ožujka 2012.

Povelje Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava

Objavljujemo Povelje Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava.