Programi / 17. kolovoza 2014.

Nastavni materijali za poučavanje o holokaustu i ostalim zločinima protiv čovječnosti na temelju video svjedočenja preživjelih u vlasništvu Zaklade Shoah

Sedam nastavnih jedinica dostupno je na: https://sfi.usc.edu/news/2014/07/5976-croatian-lessons-available-online

1. Kolaboracija, konformizam, konfrontacija
2. Židovi u antifašističkoj borbi
3. Odgovornost
4. Deportacija stanovništva Nezavisne Države Hrvatske u ustaške koncentracijske
5. Stradanje žena i djece u logoru Jasenovac
6. Sudbina Lee Deutsch
7. Sudbina zatočenika na hrvatskom teritoriju pod talijanskom okupacijom