Programi / 17. veljače 2014.

Materijali sa stručnog skupa Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti 2014.

Objavljujemo materijale sa stručnog skupa Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti koji je održan u Splitu od 26. do 29. siječnja 2014. godine.

Dokumenti