Programi / 7. travnja 2014.

Kako svi nastavnici mogu poduprijeti odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava: okvir za razvoj kompetencija

U kontekstu sadašnjeg stupnja razvoja, program Vijeća Europe (ODG/OLJP) pod naslovom „Učimo i živimo demokraciju za sve“ (2006-09), ova publikacija je odgovor na osnovni cilj jačanja „kapaciteta namijenjenih obuci i stručnom usavršavanju nastavnika u svim državama članicama, u okviru obrazovnog sustava te u suradnji s organizacijama civilnog društva, posebice njegovim zajednicama i nevladinim udrugama“.

U ovoj publikaciji predstavljene su ključne kompetencije koje definiraju osnovne sposobnosti nastavnika u provedbi ODG/OLJP-a u učionici,  cijeloj školi  i široj zajednici. Namijenjena je nastavnicima na svim stupnjevima obrazovanja (ne samo stručnjacima za ODG/OLJP, već nastavnicima svih predmeta) i obrazovnim stručnjacima koji rade u visokoškolskim ustanovama ili drugim obrazovnim okruženjima prije početka ili tijekom rada u struci.