Programi / 8. prosinca 2020.

Hrvatska 2023. preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust

Hrvatska će u 2023. preuzeti predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na Holokaust (IHRA), a velike zasluge za to priznanje pripadaju i Agenciji za odgoj i obrazovanje koja je u posljednjih 16 godina stručnim skupovima na državnoj i međunarodnoj razini, sudjelovanjima u međunarodnim projektima značajno doprinijela prepoznatljivosti i vidljivosti Republike Hrvatske i njenih napora u području poučavanja i učenja o holokaustu.

Na drugom plenarnom zasjedanju Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA) pod njemačkim predsjedanjem, održanom 2. i 3. prosinca 2020. godine, jednoglasno je odobrena nominacija Hrvatske za predsjedanje IHRA-om u 2023. godini, priopćilo je 4. prosinca 2020. godine Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).

U predstavljanju nominacije Hrvatska je naglasila predanost kontinuiranoj borbi protiv antisemitizma te protiv negiranja i iskrivljavanja činjenica o Holokaustu. Kao aktivna članica IHRA-e Hrvatska je podržala donošenje svih IHRA-inih pravno neobvezujućih radnih definicija koje se odnose na negiranje i iskrivljavanje činjenica o Holokaustu, antisemitizam te rasizam protiv Roma. Hrvatska je također prva od država članica IHRA-e prevela i objavila IHRA-ine Preporuke o učenju i podučavanju o Holokaustu i predstavila ih na nacionalnoj razini, navodi se u priopćenju. Posebno treba naglasiti diseminaciju i implementaciju IHRA Preporuka za poučavanje o holokaustu u obrazovni sustav RH-a, što je na sebe preuzela Agencija za odgoj i obrazovanje.

U tom kontinuiranom procesu Agencija je imala veliku podršku domaćih i inozemnih institucija koje su posvećene istraživanju, poučavanju i čuvanju uspomene o holokaustu, a s nekima od njih Agencija je potpisala i sporazume o suradnji.

IHRA je međuvladino tijelo uspostavljeno s ciljem jačanja i promicanja edukacije, sjećanja i istraživanja o Holokaustu, osnovano 1998. godine i sada ima 34 države članice. Radu IHRA-e pomaže Stalni ured sa sjedištem u Berlinu.