Objave / 5. siječnja 2018.

Program e-učenja Strategije učenja i poučavanja

Program e-učenja Strategije učenja i poučavanja rezultat je projekta Poboljšanje kvalitete sustava stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u sklopu kojega je nastalo 5 programa e-učenja, a predstavlja jednu od tema za kojom su interes pokazali sami učitelji i nastavnici pa je program interdisciplinaran, primjenjiv i dostupan svim odgojno-obrazovnim radnicima. 

Cilj poučavanja je potaknuti i olakšati proces učenja i podržati napredak u učenju svakog učenika. Na temelju ovoga osmišljeni su i ciljevi programa Strategije učenja i poučavanja: potaknuti polaznike na razmišljanje i propitivanje njihovog vlastitog pristupa učenju i poučavanju, osvijestiti važnost poučavanja usmjerenog na učenika i potaknuti ih na primjenu ponuđenih strategija učenja i poučavanja.

S obzirom da je ovo područje jako opširno te da uključuje raznovrsne procese učenja, specifične potrebe učenika, različita predznanja i iskustva polaznika, sadržaji programa postavljeni su dosta široko. Sadržaji variraju od općenitih (npr. planiranje nastavnog procesa) do vrlo specifičnih (npr. vrijeme čekanja na učenikov odgovor). Na izbor sadržaja utjecalo je i e-učenje i ovladavanje alatima potrebnim za provedbu programa. Dio ideja, primjera i strategija opisanih u ovom programu već se primjenjuje u nekim školama te su kao takve poslužile kao inspiracija za dopunjavanje programa.

Program pokriva četiri teme: Učenje refleksijom, Planiranje nastavnog procesa, Učenje otkrivanjem i vođenim razgovorom i Suradničko učenje.

Aktivnosti koje polaznici provode samostalno su: čitanje sadržaja, promišljanje, praćenje prezentacija,  izrada zadataka, ispunjavanje upitnika, dodatne aktivnosti za istraživanje teme, korištenje video zapisa i linkova za povezivanje s ostalim cjelinama i drugim programima.

Pojedine tematske cjeline sadrže bilježnice ili dnevnik refleksije za bilježenje svojih razmišljanja i odgovora.

Od polaznika se očekuje da pročitaju i pregledaju sve materijale koji su im dostupni u programu te da sudjeluju u svim aktivnostima. Time će razviti/poboljšati svoje profesionalne kompetencije.

Polaznici će napraviti refleksiju o tome što, kako i zašto nešto rade na nastavi i zašto baš na taj način (Koja ponašanja učitelja pridonose poticajnom razrednom ozračju i motivaciji učenika za učenje?;  Na koji način međusobno utječe jedno na drugo – razredno ozračje, motivacija i postignuća učenika u učenju?; Kakve veze postoje  između strategija učenja i poučavanja, višestrukih inteligencija i stilova učenja te kakav je njihov utjecaj na motivaciju i samostalnost učenika u učenju?) Odgovori na ova pitanja  uvjetuju i izbor strategija učenja i poučavanja.

Polaznici će razumjeti važnost planiranja nastavnog procesa, razliku između planiranja nastavne jedinice i planiranja učenja, uočiti ključna pitanja o kojima treba voditi brigu prilikom planiranja, primijeniti neke ključne strategije u vlastitom planiranju.

Uočit će kako kvalitetno postavljena pitanja mogu pridonijeti promjeni poučavanja od onog usmjerenog na učitelja do onog usmjerenog na učenika, kako ona utječu na postignuća u učenju i osvijestiti zašto postoje praznine između onoga što znamo o uspješnom postavljanju pitanja i onog što radimo u razredu. Razumjet će osnovna načela i faze suradničkog učenja, osvijestiti važnost individualnog rada kao preduvjeta dobrog suradničkog učenja te koju dobrobit suradničko učenje donosi učenicima.

U programu su opisane samo neke strategije učenja i poučavanja, a prednost imaju nastavne metode koje omogućuju učenje koje promiče rješavanje problema, kritičko razmišljanje, propitivanje i kreativnost. Na kraju pohađanja programa sudionici ispunjavaju evaluacijski upitnik i njime autorima daju povratne informacije o programu, što omogućuje unaprjeđivanje njegove kvalitete te unaprjeđivanje nastavne prakse u našim školama.

S obzirom da i nakon 4 godine kontinuirane dostupnosti polaznicima, za prijavljivanje u program Strategije učenja i poučavanja i dalje postoji veliki interes, program je dostupan polaznicima od 3. siječnja 2018.