Objave / 2. ožujka 2018.

Program e-učenja Strategije učenja i poučavanja

U razdoblju od 2. ožujka do 15. travnja 2018. otvoren je program e-učenja Strategije učenja i poučavanja koji je jedan je od pet programa e-učenja koji je Agencija za odgoj i obrazovanje izradila u okviru projekta Poboljšanje kvalitete stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Program se ostvaruje uz podršku CARNetova sustava Loomen. Namijenjen je odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u svim ustanovama odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Za ovaj program e-učenja odabrane su i u njemu su predstavljene neke od strategija učenja i poučavanja. One, koje promiču kritičko razmišljanje, propitivanje, kreativnost i rješavanje problema.

Program se sastoji od četiri tematske cjeline: Učenje refleksijom, Planiranje nastavnog procesa, Učenje i poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom i Suradničko učenje. Svaka od ovih tema podijeljena je na podteme. Osim teksta za čitanje, polaznicima se nude pitanja za refleksiju, zadaci za rješavanje, upitnici, aktivnosti za dodatno istraživanje teme te video materijal. Polaznike se potiče na korištenje bilježnica sa zadacima, dnevnika za refleksiju i linkova za povezivanje s ostalim cjelinama i izvorima.

Programom se kod polaznika želi ostvariti nekoliko ciljeva, među kojima izdvajamo:

–          uočiti nužnost promjene u pristupu učenju i poučavanju

–          preispitati osobni pristup učenju i poučavanju

–          usvojiti osnovna načela poučavanja usmjerenoga na učenika

–          primijeniti opisane strategije učenja i poučavanja u svoju praksu.

Za sudjelovanje u ovome programu vlada velik interes odgojno-obrazovnih radnika od samoga početka (kraj 2013. godine) i u njemu su sudjelovali brojni odgojno-obrazovni radnici koji su se izrazito pozitivno očitovali u evaluacijskim upitnicima.