Objave / 14. listopada 2019.

Približiti umjetnost djeci i mladima

Program Ruksak (pun) kulture, koji zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, svojim se informativnim materijalom predstavio na prvom međunarodnom forumu dječje kulture, koji je održan 30. rujna i 1. listopada 2019., Tampere (Finska), u organizaciji Udruženja finskih centara kulture za djecu.

Ruksak (pun) kulture, program potpore kurikulima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske približavanjem umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnošću kulturnim i umjetničkim programima upravo je na tragu svega onoga što se moglo čuti i vidjeti u Tamperi. Tijekom većine predavanja i radionica te interaktivnih diskusija međunardnoga foruma, u kojima su sudjelovali predstavnici iz dvadesetak europskih zemalja, isticano je na teorijskoj i praktičnoj razini omogućavanje kvalitetnije dostupnosti i izravnih doticaja djece i mladih s kulturom. U radu konferencije sudjelovale su Maja Zrnčić, Ministarstvo kulture, i Mirela Barbaroša-Šikić, Agencija za odgoj i obrazovanje, a jedan je od zaključaka dvodnevnoga rada svakako potreba za dodatnim naporom u provedbi zajedničkih aktivnosti na jačanju i potpori postojećim programima te institucionalnom stvaranju mogućnosti za osmišljavanje i poticanje novih s ciljem ostvarivanja dječjih prava u kulturi.