Objave / 24. listopada 2019.

Preventivni program Lions quest – Vještine za adolescenciju

Agencija za odgoj i obrazovanje održala je u razdoblju od 11. rujna do 16. listopada 2019. pet trodnevnih ciklusa edukacija (u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu) na kojima je 90 učitelja i stručnih suradnika osposobljeno za provedbu preventivnog programa Lions quest – Vještine za adolescenciju (Lions quest – Skills for adolescence). Program se nalazi među šest najuspješnijih znanstveno evaluiranih programa socijalno-emocionalnog učenja u svijetu, a namijenjen je učenicima od 10 do 14 godina.

Implementacija programa provodi se u suradnji i uz podršku Ureda ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta (UNODC) te uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pilot faza trajat će iduće dvije školske godine tijekom kojih će se provoditi u 41 školi s 1.368 učenika te će se pratiti provedba, znanstveno evaluirati rezultati i paralelno program dodatno kulturološki prilagođavati specifičnostima našeg odgojno-obrazovnog sustava.

Program je usklađen s propisima koji reguliraju odgojno-obrazovni rad, a posebno je usklađen s 2. i 3. ciklusom međupredmetnih tema Škole za život:

  • Osobni i socijalni razvoj u sve tri domene: Ja, Ja i drugi, Ja i društvo,
  • Građanski odgoj i obrazovanje u domenama Ljudska prava i Društvena zajednica,
  • Zdravlje u domeni Mentalno i socijalno zdravlje te
  •  Održivi razvoj u domeni Dobrobit.

Program je usklađen i sa strategijama i nacrtima akcijskih planova koje se odnose na obavezu preventivnog rada:

  • Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.
  • Nacionalnom strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.
  • Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine (mjera 2.4.)
  • Nacrtom Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti od 2018. do 2021.
  • Nacrtom Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama od 2019. do 2024.
  • te s Minimalnim standardima prevencije ovisnosti.

Više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje Vesna Ivasović i Alma Rovis Brandić su, nakon održanih 60 sati edukacije uz kontinuirano praćenje rada i refleksije trenerice trenera Marianne Jannson iz Švedske, osposobljene su trenerice programa Lions quest – Vještine za adolescenciju te Agencija za odgoj i obrazovanje može nastaviti s osposobljavanjem razrednika za njegovu provedbu.