Objave / 1. listopada 2020.

Poziv za sudjelovanje na Europskom tjednu programiranja

Europska komisija pokrenula je prije nekoliko godina inicijativu Tjedan programiranja koja ima za cilj na zabavan i angažiran način svima približiti programiranje i digitalnu pismenost. Ove godine Europski tjedan programiranja održava se od 10. do 25. listopada.

Ako imate ideju za sjajnu edukativnu aplikaciju, ali ne znate kako da je počnete graditi? Ili možda imate dizajn za robota koji će pomoći ljudima u svakodnevnim poslovima, ali inženjerstvo nije vaša jača snaga? Kroz programiranje možete oživjeti svoje ideje. Više informacija o aktivnostima i materijalima vezanim uz tjedan programiranja možete naći na mrežnoj stranici https://codeweek.eu/ te na https://www.facebook.com/CodeWeekHr/.

U 2019. godini u Europskom tjednu programiranja sudjelovalo je 4,2 milijuna ljudi u preko 80 zemalja svijeta.