Objave / 20. prosinca 2018.

Ostvarivanje programa Odgoj za humanost od malih nogu

Program Odgoj za humanost od malih nogu omogućava djeci rane i predškolske dobi stjecanje znanja, vještina, vrijednosti i stavova za humaniji, zdraviji i sigurniji život. Program se sastoji od četiri dijela: Humane vrednote, Prevencija trgovanja ljudima, Zaštita zdravlja i Priprema za izvanredne situacije.

Nakon dobivenog pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje te odobrenja Ministarstva znanosti i obrazovanja za korištenje priručnika u odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu rane i predškolske dobi, Hrvatski Crveni križ započeo je s organizacijom niza stručnih skupova za stručno usavršavanje odgojitelja za provođenje programa Odgoj za humanost od malih nogu.

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Hrvatski Crveni Križ do sada je održao pet stručnih skupova za odgojitelje na kojima je sudjelovalo 284 odgojitelja i stručnih suradnika koji su osposobljeni za provođenje programa.

Na održanim stručnim skupovima predstavnici dječjih vrtića dobili su i svoj primjerak priručnika da bi mogli kvalitetno provoditi program. Priručnik je prvenstveno namijenjen odgajateljima odgojno-obrazovnih institucija za djecu rane i predškolske dobi, ali ga mogu koristiti u cijelosti ili pojedine dijelove i drugi naši suradnici, posebno volonteri organiziranih u Gradskim društvima Hrvatskog Crvenog križa.

Volonteri, nakon završene intenzivne edukacije programa Odgoj za humanost od malih nogu, mogu provoditi program u svojim Gradskim društvima Crvenog križa i na taj način obuhvatiti djecu koja su izvan odgojno-obrazovnog sustava te inače nisu u prilici sudjelovati u aktivnostima dostupnima djeci obuhvaćenim sustavom.

Također, u suradnji i uz pristanak odgojno-obrazovnih institucija za djecu rane i predškolske dobi volonteri će program provoditi i u vrtićima te time doprinijeti naporima institucija u odgoju i obrazovanju djece za humaniji, zdraviji i sigurniji život pružajući im podršku u njihovom radu.

Do sada je održan trening za trenere u Zagrebu od 20. travnja 2018. do 22. travnja 2018. godine na kojemu su volonteri stekli potrebna znanja i vještine za provođenje programa. Sljedeći trening za nacionalnu razinu održava se u Zagrebu od 1. do 3. listopada 2018. a na lokalnom području organiziran je 28. studenog 2018. u Daruvaru.

Priručnik Odgoj za humanost od malih nogu nastao je na temelju Programa Humane vrednote – odgoj za humanost te omogućuje djeci rane i predškolske dobi i odraslima koji se njima bave stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti za humaniji, zdraviji i sigurniji život. U prvome se dijelu Priručnika naslovljenog Humane vrednote nalaze prijedlozi aktivnosti koje je moguće organizirati u kontekstu ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te koje su usmjerene na razvijanje kvalitetnog odnosa prema sebi i drugima u zajednici.

U kvalitetnom odgojno-obrazovnom kontekstu, pažljivo pripremljenom i osmišljenom djeca mogu učiti komunicirati i uspostavljati različite odnose usmjerene k razvijanju osjećaja za humane odnose među ljudima, uvažavanje različitosti, suosjećanja, tolerancije, ali i odgovornosti za vlastite odluke i postupke u zajednici. Ovaj je dio priručnika usmjeren također i na upoznavanje djece s ustanovama u društvu koje promiču humanitarni rad i aktivnosti.

Djeca rane i predškolske dobi brzo uče, usvajaju određene navike te razvijaju različite vještine posve prirodno, u skladu s iskustvima koja su im dostupna. Njihovo je učenje kontekstualizirano i emocionalno obojeno. Stoga je od posebne važnosti kvaliteta odgojno-obrazovnoga konteksta, odgovornost i uloga odraslih te ozračje i načini usvajanja određenih znanja, vještina i stavova. Proces učenja potrebno je osmisliti i prilagoditi u skladu s njihovim potrebama, načinima i strategijama učenja.

U svakodnevnim praktično-životnim situacijama djeca mogu od najranije dobi razvijati odgovorno ponašanje, kritičko promišljanje te stjecanje navika i načina promišljanja koji promoviraju slobodu, kulturno ophođenje, uvažavanje drugačijih, različitih stavova od svojih kao i različitih načina djelovanja, nepodržavanje stereotipa itd. Odabrani primjeri u Priručniku prijedlozi su aktivnosti te neki od načina na koje je moguće organizirati učenje i usvajanje humanih vrednota od najranije dobi, na upečatljiv, djeci primjeren i zanimljiv način. Na isti takva način moguće je razvijati osjetljivost za očuvanje svojeg i tuđih života u različitim po život opasnim situacijama.