Objave / 12. svibnja 2020.

Obavijest o radu sa strankama

Za vrijeme pojave bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Agencija za odgoj i obrazovanje obavlja neposredni rad sa strankama uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez prisutnosti iste.

svi zainteresirani Agenciji se mogu obratiti elektroničkim putem na e-mail adresu agencija@azoo.hr ili putem telefona na broj 01/2785 000.