Objave / 20. ožujka 2020.

Obavijest o radu Agencije za odgoj i obrazovanje

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Agencija za odgoj i obrazovanje ne radi neposredno sa strankama. Stranke se Agenciji mogu obratiti elektroničkim putem na e-mail adresu agencija@azoo.hr ili putem telefona na broj 01/2785 000.