Odjel za stručno-pedagoški nadzor

Viši savjetnici Odjela provode stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim i srednjim školama te im pružaju potrebnu stručno-savjetodavnu pomoć. U okviru svoga djelokruga rada viši savjetnici Odjela organiziraju i provode stručne ispite pripravnika i postupke napredovanja odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim i srednjim školama, sudjeluju u izradi predmetnih kurikula te prate njihovu provedbu. Profesionalni razvoj i unaprjeđenje kvalitete rada učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja potiče se i redovitom organizacijom različitih oblika stručnoga usavršavanja u kojima viši savjetnici aktivno sudjeluju i kao predavači te voditelji radionica. Također, prate planiranje i ostvarivanje programa županijskih stručnih vijeća i aktivnosti izabranih voditelja županijskih stručnih vijeća u organizaciji stručnih skupova na županijskoj razini, pripremaju stručna mišljenja o programima u području odgoja i obrazovanja i dopunskim obrazovnim materijalima.

Pojedini viši savjetnici sudjeluju u planiranju, organizaciji i provedbi učeničkih smotri i natjecanja kao tajnici povjerenstava. Aktivno surađuju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, drugim ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja, nastavničkim fakultetima i strukovnim udrugama te sudjeluju u radu stručnih povjerenstava i radnih skupina, koordinatori su akcijskih planova, razvojno-istraživačkih i drugih projekata te članovi projektnih timova. Odjel za stručno-pedagoški nadzor uključen je u aktualne poslove i aktivnosti promjena i prilagodba odgojno-obrazovnog sustava: pojedini viši savjetnici procjenjuju metodičke preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikula i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu, voditelji su stručnih radnih skupina za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za hrvatski jezik

mr. sc. Gea Cetinić - pomoćnica ravnateljice

01/2785 056

Izvršitelji u Zagrebu

Viši savjetnik za engleski jezik

Filip Car, prof.

01/ 2785 072

Viši savjetnik za njemački jezik

Marko Javorina, prof.

01/2785 102

Viši savjetnik za povijest

Timur Križak, prof.

01/2785 119

Viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola

Mario Rogač, prof.

01/2785 128

Viša savjetnica za biologiju i kemiju

Marijana Toljan, prof.

01/2785 023

Viši savjetnik za matematiku

Ratko Višak, prof.

01/2785 061

vanjski suradnik za ravnatelje osnovnih škola

Antonio Jurčev, prof.

Izvršitelji u Osijeku

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Snježana Lustig, dipl. učitelj

031/ 284 918

Izvršitelji u Rijeci

Viši savjetnik za stručne suradnike defektologe

Robert Cimperman, prof.

051/320 382

Viša savjetnica za fiziku

doc. dr. sc. Tatjana Ivošević

051/317 690

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Mirjana Kazija, prof.

051/320 386