Odjel za srednje školstvo

U Odjelu za srednje školstvo 12 viših savjetnika i 8 vanjskih suradnika obavljaju poslove koji proizlaze iz Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, njezina Statuta te programskih smjernica. Iako se u nazivu navodi srednje školstvo, poslovi savjetnika Odjela iznimno su raznoliki i pokrivaju cijeli odgojno-obrazovni sustav, od predškolskoga odgoja, osnovnih i srednjih škola, glazbenih i plesnih škola do učeničkih domova.

Viši savjetnici Odjela za srednje školstvo su uključeni u reformske procese odgojno-obrazovnoga sustava, prateći svojim stručnim i profesionalnim radom promjene i izazove vremena u kojem trenutno živimo. Pružaju neposrednu podršku svim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu, od početnika u sustavu, pripravnika, do iskusnih odgojno-obrazovnih radnika. Organiziraju i provede, samostalno ili u suradnji s voditeljima županijskih stručnih vijeća, stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika. Obavljaju poslove organizacije i provedbe stručnih ispita, provede postupaka napredovanja učitelja i nastavnika, i po potrebi nadziru njihov rad provođenjem stručno-pedagoškoga nadzora.

Viši savjetnici Odjela vrednuju i izrađuju stručna mišljenja o programima škola te nastavnim programima u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova. Sudjeluju u različitim i specifičnim projektima, radnim skupinama i ekspertnim timovima. Također kao tajnici natjecanja i smotri uključeni su u organizaciju i provođenje učeničkih natjecanja i smotri u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Pojedini viši savjetnici Odjela za srednje školstvo voditelji su stručnih radnih skupina za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Voditelj Odjela za srednje školstvo - viši savjetnik za njemački jezik

Marko Javorina, prof.

01/2785 102

Stručni referent

Mandica Vrbanović

01/2785 030, telefaks 01/2785 140

Viša savjetnica za hrvatski jezik

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

01/2785 018

Viša savjetnica za sociologiju i politiku i gospodarstvo

Andreja Burić, prof.

Telefon: 01/2785 057

Viši savjetnik za engleski jezik

Davor Černi, prof.

01/2785 026

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima

Miljenka Galić, dipl. pedagog

01/2785 027

Viši savjetnik za fiziku

Leon Jurčić, mag. educ. phys.

01/2785 063

Viši savjetnik za umjetničke škole

Marko Majstorović, prof.

01/2785 106

Viša savjetnica za kemiju

dr. sc. Olgica Martinis

01/2785 062

Viša savjetnica za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Nataša Momčinović, prof.

01/2785 014

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge)

Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

01/2785 131

Viši savjetnik za matematiku

Igor Šelimber, prof.

01/2785 053

Viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije

Eli Vidović, dipl. psiholog

01/2785 088

Vanjski suradnik za natjecanja iz klasičnih jezika

Tonći Maleš, prof.

Vanjska suradnica za klasične jezike

Kornelija Pavlić, prof.

Vanjska suradnica za talijanski jezik

Marija Puškarić, prof.

Vanjska suradnica za francuski jezik

Loreana Selišek Butina, prof.

Vanjska suradnica za češku nacionalnu manjinu

Jitka Stanja Brdar, prof.

Vanjska suradnica za balet i ples

Mirjana Brcko, prof.

Vanjska suradnica za španjolski jezik

dr. sc. Sunčica Sabljak

Vanjski suradnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Jozo Škegro, prof.

Vanjska suradnica za stručne suradnike pedagoge u srednjim školama i odgajatelje u učeničkim domovima

Kristina Šunjić, prof.