Odjel za predškolski odgoj i osnovno školstvo

Djelatnici Odjela za predškolski odgoj i osnovno školstvo obavljaju poslove iz djelokruga Agencije za odgoj i obrazovanje za područje predškolskog odgoja i osnovnog školstva. U Odjelu je zaposleno 21 viših savjetnika koji sudjeluju u obavljanju svih poslova koji proizlaze iz Zakona o Agenciji, njezina Statuta te programskih smjernica. Djelatnici Odjela sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikula, pružaju stručnu pomoć i savjetuju ravnatelje, odgojitelje, učitelje i stručne suradnike u provedbi djelatnosti predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, organiziraju i provode stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika, provode stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike i postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike.

Viši savjetnici sudjeluju u različitim i specifičnim projektima, radnim skupinama i ekspertnim timovima- Daju mišljenja o programima u predškolskom odgoju i nastavnim programima u osnovnom školstvu i  mišljenje o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova. Sudjeluju u planiranju i provođenju učeničkih smotri i natjecanja te u izradi i praćenju nacionalnih programa. Pojedini viši savjetnici voditelji su stručnih radnih skupina za koordinaciju izrade materijala za nastavu na daljinu i sudjeluju u pripremi digitalnih obrazovnih materijala.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojeni su odsjeci:

  1. Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu
  2. Odsjek za predmetnu nastavu

Voditeljica Odjela – viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Vladimira Brezak, prof.

01/2785 085

Stručni referent

Snježana Lončar

01/2785 070, telefaks: 01/2785 160

Odsjek za predškolski odgoj i razrednu nastavu

Voditeljica Odsjeka - viša savjetnica za razrednu nastavu

mr. Đurđa Kulušić - pomoćnica ravnateljice

01/2785 052

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Sanja Bilogrević, mag. prim. educ.

01/2785 021

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Slađana Domladovac, prof.

01/2785 019

Viša savjetnica za razrednu nastavu

Martina Horvat, mag. prim. educ.

01/ 2785 067

Viša savjetnica za predškolski odgoj

Sanja Jelovčić, prof.

01/2785 069

Viši savjetnik za razrednu nastavu

Tomislav Paljak, mag. prim. educ

01/2785 064

Viša savjetnica za ravnatelje u predškolskim ustanovama

mr. sc. Inga Seme Stojnović

01/2785 126

Viša savjetnica za predškolski odgoj

mr. sc. Andreja Silić

01/2785 054

Odsjek za predmetnu nastavu

Viša savjetnica za vjeronauk

dr. sc. Gordana Barudžija

01/2785 171

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku

Žarko Bošnjak, prof.

01/2785 060

Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe

Mara Capar, mag. rehab. educ. - pomoćnica ravnateljice

01/2785 120

Viša savjetnica za hrvatski jezik

dr. sc. Marijana Češi

01/2785 073

Viša savjetnica za stručne suradnike školske knjižničare

Adela Granić, prof., dipl. bibliotekar

01/2785 089

Viši savjetnik za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

dr. sc. Marjan Jerković

01/2785 024

Viša savjetnica za srpsku nacionalnu manjinu

Natalija Koprenica, mag. prim. educ.

01/2785 031

Viša savjetnica za geografiju

mr. sc. Ivana Kuhta Bogić

01/2785 055

Viša savjetnica za informatiku i računalstvo

Nadica Kunštek, prof.

01/2785 075

Viša savjetnica za prirodu i biologiju

Lydia Lugar, prof.

01/2785 020

Viša savjetnica za geografiju

Vesna Milić, dipl. geograf

01/2785 074

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge

Sandra Orošić Jukić, prof.

01/2785 065

Vanjska suradnica za islamski vjeronauk

Emina Mešić, prof.

Vanjska suradnica za stručne suradnike i učitelje edukacijske rehabilitatore

dr. sc. Đurđica Ivančić

Vanjska suradnica za matematiku

dr. sc. Ružica Soldo