Odjel za opće poslove

Osnovne djelatnosti Odjela za opće poslove su organizacija i koordiniranje stručnih ispita, postupka napredovanja u struci i učeničkih natjecanja i smotri te provođenje nacionalnih programa i međunarodna suradnja.

U Odjelu se vode baze podataka o stažiranju i stručnim ispitima odgojno-obrazovnih radnika, izdaju potvrde o položenom stručnom ispitu, kao i baze podataka o napredovanju odgojno-obrazovnih radnika. Odjel organizira i koordinira provođenje učeničkih natjecanja i smotri, te vodi bazu podataka o sudionicima državnih natjecanja i smotri. Djelatnici odjela lektoriraju i prevode tekstove ostalim odjelima, arhiviraju i prikupljaju knjižni fond i obavljaju informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost u skladu s programom rada Agencije.

Viši savjetnici Odjela sudjeluju u provođenju i poticanju međunarodne suradnje, koordiniraju sudjelovanje Agencije na međunarodnim projektima te promiču razvoj multikulturalnog odgoja i obrazovanja. Osiguravaju mehanizme povezivanja s međunarodnim obrazovnim institucijama, obavljaju administrativne i stručne poslove za projekte i fondove Europske Unije. Djelatnici odjela pribavljaju podatke potrebne za vođenje postupka priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija, vode bazu podataka o inozemnim sustavima obrazovanja te izrađuju mišljenja o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela za opće poslove ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

  1. Odsjek zajedničkih poslova
  2. Odsjek za međunarodnu suradnju i projekte Europske Unije

v. d. voditeljica Odjela općih poslova - savjetnica za napredovanje u zvanje

Marija Vizler Pandža, dipl. iur.

01/2785 130

Stručna suradnica – poslovna tajnica

Nikolina Peić, mag. phil.

01/ 2785 090 telefaks: 01/2785 170

Odsjek zajedničkih poslova

Voditelj Odsjeka

Miroslav Mićanović, prof.

01/2785 093

Savjetnica za stažiranje i stručne ispite

Matea Butković, prof.

01/2785 071

Napredovanje u zvanje

01/2785 130

Viša savjetnica za natjecanje i smotre

Ivana Ivančić Medved, prof.

01/2785 059

Viši informatički referent

Ante Nakić, ing. informatike

01/2785 111

Odsjek za međunarodnu suradnju i projekte EU

Voditelj Odsjeka

Boris Vampula, univ. spec. cin.

01/2785 101

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju

mr. sc. Sanja McMurtry

01/2785 121

Viši savjetnik za nacionalne programe

mr. sc. Tomislav Ogrinšak

01/2785 008

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica

Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.

01/2785 118