Odjel pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova

Odjel pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova osigurava pravnu i administrativnu potporu Agenciji te obavlja poslove i zadatke povezane s računovodstveno-financijskim poslovanjem Agencije. Djelatnici odjela obavljaju pravne, kadrovske, administrativne poslove, financijsko-računovodstvene poslove, poslove javne nabave i javnih natječaja, ostale pripadajuće poslove prijama, otpreme i dostave spisa i ostale pošte, poslove pismohrane i pomoćno-tehničke poslove. Odjel koordinira postupak odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojeni su odsjeci:

  1. Odsjek pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova
  2. Odsjek računovodstvenih poslova

Radom Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova rukovodi tajnik Agencije.

tajnik Agencije za odgoj i obrazovanje - voditelj Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova

Dragan Mikuš, dipl. iur.

01/2785 051

Odsjek pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova

Voditeljica Odsjeka pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova

Ondina Tabula, dipl. iur.

01/2785 009

Domar

Andrija Čižmešija

099/490 3032

Viša savjetnica za javnu nabavu

Marija Krišto Justament, dipl. oec.

01/2785 127

Stručna referentica za otpremu i dostavu pošte

Ankica Marečić

01/2785 012

Stručna referentica za poslove urudžbiranja i arhiviranja

Nevenka Penezić

01/2785 011

Stručna referentica za kadrovske poslove

Sandra Skopančić, bacc. paed.

01/2785 007

Samostalni upravni referent–pravnik

Ante Srzić dipl. iur.

01/2785 096

Odsjek računovodstvenih poslova

Voditeljica Odsjeka računovodstvenih poslova

Katica Hunjet, dipl. oec.

01/2785 113

Računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja

Marica Golemović

01/2785 112

Računovodstvena referentica – financijska knjigovotkinja za blagajničko poslovanje

Sanja Smoljanić Hršak

01/2785 115

Viša računovodstvena referentica za obračun plaća

Kristina Stažić, bacc. oec.

01/2785 114