Natjecanja i smotre / 22. ožujka 2018.

Regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Zagrebu

U dječjem vrtiću Medvešćak dana 20. ožujka održana je regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, za područje Grada Zagreba. Na smotri je sudjelovalo 108 odgojitelja i stručnih suradnika, a predstavljeno je 8 projekata.

Projekti su bili planirani i ostvareni najviše u kulturološkoj, društvenoj i ljudsko-pravnoj dimenziji građanskog odgoja i obrazovanja.

Nakon uvodnih riječi više savjetnice mr. sc. Andreje Silić, dr. sc. Dubravka Maleš održala je uvodno izlaganje o važnosti provođenja Programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, planiranju i ostvarivanju projekata te provođenju regionalnih i državnih smotri projekata. Također je stavila naglasak na kriterije za vrednovanja projekta, osobito sudjelovanje djece i njihovu smislenu uključenost i razumijevanje različitih aktivnosti u kojima sudjeluju.

Kao podsjetnik na ciljeve ovih dimenzija izdvajamo:

Kulturološka dimenzija građanskog odgoja obuhvaća temu identiteta i interkulturalnosti. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. poznavanje svih pojmova koji obuhvaćaju djetetov osobni, obiteljski, nacionalni i kulturalni identitet;
  2. razvoj interesa i znatiželje za različitosti, na ponašanja koja ukazuju na poštivanje različitosti i na iskustvo suživota za djecom različitog porijekla, običaja, jezika i životnih stilova.

Društvena dimenzija građanskog odgoja obuhvaća područje socijalnih vještina, komunikacije, upravljanja emocijama, empatije i upravljanja sukobima. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. usvajanje socijalnih vještina i njihovo prakticiranje u grupnom i vrtićkom kontekstu;
  2. stjecanje komunikacijskih vještina važnih za učinkovito slušanje i zauzimanje za sebe;
  3. upravljanje emocijama u smislu njihovog jednostavnog i jasnog izražavanja te konstruktivnog nošenja s neugodnim emocijama;
  4. stjecanje iskustva u razumijevanju tuđih emocija i položaja drugog djeteta u posebnim situacijama;
  5. usvajanje jednostavnih mehanizama rješavanja sukoba i stjecanje iskustva suradnje u rješavanju problema.

Ljudsko pravna dimenzija građanskog odgoja obuhvaća područje djetetovih prava i odgovornosti, te područje samozaštite. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. deklarativno usvajanje prava i odgovornosti koje dijete ima prema Konvenciji o pravima djeteta, na stvaranje repertoara ponašanja koja će mu omogućiti zastupanje svojih prava u obitelji i vrtiću te na usvajanje odgovornog ponašanja u odnosu na druge i na neposrednu okolinu
  2. razumijevanje opasnosti i rizika u odnosu na njegovo tijelo i čast i ugled te na usvajanje ponašanja koja ga mogu zaštititi u posebnim situacijama.

Ostvarena je kvalitetna analiza i rasprava o prikazanim projekatima, a sudionici su imali priliku čuti praktičare koji su osmislili, proveli i vrednovali projekte te ih na višoj razini prikazali svim sudionicima regionalne smotre. Osobito je bilo vrijedno čuti osvrte članova povjerenstva za procjenu projekata zbog daljnjih promišljanja i unapređivanja odgojno-obrazovne prakse. Sudionici su tako na konkretnim primjerima mogli uvidjeti važnost i način izbora ciljeva i kompetencija koje se razvijaju u projektu te očekivanih i ostvarenih ishoda učenja. Osim toga na konkretnim se primjerima mogao steći uvid u način pedagoškog vođenja i osmišljavanja odgojno-obrazovnog procesa, uloge djece i odraslih uključenih u projekt.

Od 8 predstavljenih projekata izabrani su projekti Dječjeg vrtića Poletarac: Naše različitosti su moć koja nas povezuje i Dječjeg vrtića Tratinčica: Uključivanje djece tražitelja azila u program predškole, koji će biti prezentirani na Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.