Natjecanja i smotre / 3. studenoga 2020.

Privremeni rezultati državnog Natjecanja iz matematike 2020.

Objavljujemo privremene rezultate državnoga Natjecanja iz matematike 2020. godine. 

Privremeni rezultati – OŠ

(pdf: 41,22 KB)

Preuzmi

Privremeni rezultati – A varijanta

(pdf: 41,13 KB)

Preuzmi

Privremeni rezultati – B varijanta

(pdf: 41,28 KB)

Preuzmi

Učenici imaju pravo na žalbu. Žalbu šalje učenik koristeći vlastitu adresu elektroničke pošte na sustavu skole.hr.
U naslovu poruke treba navesti kategoriju i zadatak na čije bodovanje se ulaže prigovor (npr. “7.r OŠ, 3.zad” ili “2.r A var, 1.zad”).

U tekstu poruke treba navesti zaporku i obrazloženje. U slučaju žalbe na više zadataka, šalje se zasebna poruka za svaki zadatak.

Žalbe treba uputiti na adresu DN2020@math.hr, najkasnije do četvrtka 5. studenoga 2020. u 17 sati.”