Natjecanja i smotre / 20. siječnja 2021.

Prijava teme istraživačkoga projekta za Natjecanje iz biologije 2021.

Mentori učenika trebaju  prijaviti temu istraživačkog projekta za Natjecanje iz biologije do 2. veljače 2021. (utorak) prema objavljenim uputama za Natjecanje iz biologije.

Državno će povjerenstvo do 12. veljače 2021. (petak) dostaviti školama (na adrese e-pošte) obavijest o prihvaćanju/neprihvaćanju teme/tema istraživačkog projekta.