Natjecanja i smotre / 10. veljače 2015.

Poziv za sudjelovanje u online kviz natjecanju „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

Sukladno s ciljevima i planiranim odgojno-obrazovnim ishodima Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, Služba za građane Hrvatskoga sabora u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta – organizira drugo po redu natjecanje učenika osnovnih škola pod nazivom

 

Koliko poznaješ Hrvatski sabor?

Uz informatičku podršku CARNet-a, online kviz natjecanje održat će se 27. ožujka 2015. u 13 sati.
Kviz-pitanja provjerit će koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti; što znaju o ustroju i načinu rada te važnim odlukama i zakonima koje je Sabor kroz povijest donio; o pravima i odgovornostima saborskog zastupnika te o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu.

Opis natjecanja

U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika – po jedan iz 6., 7. i 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima.
Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku.
Kviz se sastoji od 30 pitanja: 15 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. st. i u 20. st., a drugih je 15 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora u 21. st. Pitanja proizlaze iz nastavnog Plana i programa povijesti za 6., 7. i 8. razred, a povezana su i s Kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja.
Za rješavanje kviza učenici će imati 25 minuta.
Točan odgovor u pravilu donosi jedan bod, osim za pitanja na koja se odgovara spajanjem pojmova ili imena sa slikovnim materijalom za koja će vremensko ograničenje biti 1 minuta. Složenija pitanja donosit će više bodova.
Rezultat tima zbroj je osvojenih bodova svakog člana tima.
Natjecanje će se provoditi sukladno pravilima.

Vrste pitanja

Pitanja kviza su: da – ne pitanja, pitanja višestrukog izbora, pitanja povezivanja pojmova i slikovnog materijala te pitanja povezivanja pojmova i objašnjenja.

Vremenik natjecanja

Natjecanje će se održati 27. ožujka 2015. s početkom u 13 sati.

Uputa za prijavu na natjecanje

Službene prijave na natjecanje primat će se do 9. ožujka 2015. na e-adresu kviz.gradjani@sabor.hr.

U natjecanju će sudjelovati tročlani timovi sastavljeni od učenika 6., 7. i 8. razreda. Svaka škola može prijaviti samo jedan tim.

Svaki učenik/ica mora posjedovati korisnički AAI@EduHr račun kojim će se prijaviti u CARNetov sustav za učenje na daljinu Loomen u kojem će se kviz natjecanje održati.

Sve tehničke uvjete provedbe natjecanja osigurava CARNet, osim u slučaju pada sustava lokalnog e-poslužitelja.

Povjerenstvo za provedbu natjecanja nadgledat će tijek i ispravnost natjecanja.

Objava rezultata natjecanja

Rezultati 10 najuspješnijih timova/škola bit će objavljeni u roku od 3 sata nakon što završi rješavanje kviza, na mrežnim stranicama Hrvatskog sabora.

Škole s istim brojem osvojenih bodova bit će rangirane prema vremenu predaje testa.

Nagrade i priznanja

Prva tri najbolje rangirana tima osvojit će nagrade koje će im uručiti predsjednik Hrvatskoga sabora.

Svi ostali sudionici natjecanja dobit će od Hrvatskoga sabora pohvalnice, odnosno zahvalnice.

Literatura za pripremu učenika

Udžbenici iz povijesti za 6., 7. i 8. razred
Ustav Republike Hrvatske – poglavlje IV. Ustrojstvo državne vlasti

Ostali izvori

Hrvatski sabor, u Nakladni zavod Globus i Školska knjiga, 1995. (drugo, dopunjeno izdanje)

Mrežne stranice Hrvatskoga sabora

Poslovnik Hrvatskoga sabora – http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=24845 – od čl. 71. do čl. 93.

Povijest saborovanja – http://www.sabor.hr/povijest

Znameniti govori – http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=444

O saborskoj palači – http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=484

Ovlasti Sabora – http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=482

Program za posjetitelje Hrvatskoga sabora (za osnovnoškolski uzrast) – http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=23210

Edukativni letci:

1) O Hrvatskom saboru – http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=24916

2) Sabori od 925. do 2012. – http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=24917

3) Zapisnici Hrvatskoga sabora – http://www.sabor.hr/lgs.axd?t=16&id=39544

Postojeći kvizovi: http://www.sabor.hr/kviz01.

Članovi Povjerenstva za provedbu kviz-natjecanja

Koliko poznaješ Hrvatski sabor?

1. Ružica Šimunović, prof., voditeljica Službe za građane,
Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 3, Zagreb

2. mr.sc. Tomislav Ogrinšak,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

3. Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb

4. Jasenka Šarlija, dipl. pol.,
Služba za građane, Hrvatski sabor, Trg sv. Marka 3, Zagreb

5. Antonio Perković, mag. educ. hist.,
Sportska 72 F, Sela

Sjedište i adresa Povjerenstva za održavanje natjecanja

Hrvatski sabor
Služba za građane
Trg sv. Marka 3
10000 Zagreb
Tel.: (00385 1) 4569348
Fax.: (00385 1) 6303018

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu slobodno obratiti adresu e-pošte kviz.gradjani@sabor.hr.

Dokumenti