Natjecanja i smotre / 18. rujna 2020.

Poziv sudionicima državne Smotre LiDraNo 2020.

Pozivamo mentore učenika koji su pozvani na državnu razinu smotre LiDraNo 2020. ( Popis pozvanih) da prijave sudjelovanje na okruglom stolu. Prijave je potrebno poslati elektroničkom poštom na e-adrese voditelja povjerenstava za određene stvaralačke izraze.

Prijave sudjelovanja:

U prijavi treba navesti:

– ime i prezime mentora

– ime i prezime učenika

– naziv škole

– adresu elektroničke pošte mentora.

Rok za slanje prijava na navedene adrese je 27. rujna 2020. (nedjelja). Voditelji povjerenstava za određene stvaralačke izraze poslat će prijavljenim sudionicima (mentorima) poveznice za okrugle stolove i upute o radu (mogućem čitanju radova i sl.).

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje neće organizirati okrugle stolove za scenske izvedbe jer su oni već održani u onim županijama u kojima su organizirane i održane županijske smotre.

O načinu slanja zbornika, pohvalnica i zahvalnica sudionicima Agencija će objaviti uputu na svojoj stranici.