Natjecanja i smotre / 6. ožujka 2017.

Poziv na državno Natjecanje iz engleskog jezika 2017.

Zagreb, 6. ožujka 2017.

 

SVIM ŠKOLAMA ČIJI SU UČENICI STEKLI
PRAVO SUDJELOVANJA NA DRŽAVNOM
NATJECANJU IZ ENGLESKOG JEZIKA

Poštovani natjecatelji/ce i mentori/ce! 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na Državno natjecanje iz engleskog jezika koje će se održati od 5. – 7. travnja 2017. u Osnovnoj školi Mursko Središće.

Državne liste dobili smo nakon objedinjavanja rezultata sa županijskog natjecanja održanog 21. veljače 2017. Članovi Državnog povjerenstva su još jednom pregledali pristigle listove za odgovore koji su prešli zadane pragove i uskladili ispravljanje i bodovanje po jedinstvenom kriteriju.

Ravnatelj škole, čiji je učenik stekao pravo sudjelovanja na Državnom natjecanju, dužan je tajnici Državnoga povjerenstva najkasnije do 15. ožujka 2017. elektroničkom poštom (martina.sturm@azoo.hr) poslati:

PRIJAVNICU za državno natjecanje (stranica 3 ovog dokumenta) – poslati je kao običan word dokument (neskeniranu)

IZJAVU (stranica 4 ovog dokumenta) kojom ravnatelj škole potvrđuje da je izvršio uvid u svjedodžbe pozvanog učenika te da svojim potpisom jamči da učenik nije školovan na engleskom jeziku odnosno, u slučaju školovanja na engleskom jeziku koliko je to školovanje trajalo. Ova izjava obavezno mora biti potpisana od strane ravnatelja, ovjerena pečatom te skenirana i poslana na navedenu adresu elektroničke pošte.

Napomena: U slučaju da se učenik jednim dijelom školovao na engleskom jeziku, škola je također dužna tajniku natjecanja poslati skenirane svjedodžbe zemalja koje su te svjedodžbe izdale.

Nepotpune i zakašnjele prijave (pristigle nakon gore navedenog datuma) neće se prihvatiti. 

Za sve učenike/ice i mentore/ice (osim za one čije je prebivalište unutar 30 km od mjesta održavanja) osiguran je i unaprijed plaćen smještaj i puni pansion u Toplicama Sveti Martin u Svetom Martinu na Muri. Dolazak sudionika predviđen je u srijedu, 5. travnja 2017. u poslijepodnevnim satima.

Prijevoz do Svetog Martina na Muri bit će organiziran iz više smjerova. Budući da Agencija organizira prijevoz, neće se uzeti u obzir pojedinačni putni troškovi, osim iz mjesta koja se zbog manjeg broja učenika i mentora i prometne posebnosti neće moći obuhvatiti organiziranim prijevozom. Ti sudionici natjecanja će se pridružiti ostalim putnicima u većim mjestima i gradovima. Detaljne informacije o prijevozu kao i sam program natjecanja bit će naknadno objavljeni na internetskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje te vas molimo da je redovito provjeravate. 

Završetak natjecanja predviđen je u petak, 7. travnja 2017. oko 17 sati. 

Čestitamo svima pozvanima na postignutom uspjehu i želimo sretan put u Međimurje! 

S poštovanjem,

 

Tajnica Državnog povjerenstva                                          Predsjednica Državnog povjerenstva

Martina Šturm, prof.                                                                         Olga Granić, prof.

 

Kontakti:

tel.: 01/2785 026 (Martina Šturm)

021 384 944 (Olga Granić)

NAPOMENA

Učenici koji su se školovali na engleskom jeziku dulje od 1 školske godine, kao i oni učenici koji su se tijekom prethodne 2 školske godine školovali na engleskom jeziku u trajanju od 1 obrazovnog razdoblja do 1 školske godine, natjecat će se na Listi C.

Učenici s Liste C će i pisani i usmeni dio testa odraditi u svojoj kategoriji po uzrastu (OŠ, 2A, 2B, 4A, 4B) tj. imat će identične zadatke i bodovanje kao i učenici s Lista A. Međutim, njihov konačan zbroj bodova donijet će im na Listi C ono mjesto koje bi osvojili da su se natjecali na odgovarajućoj Listi A. Njihovo ovako osvojeno mjesto na Listi C neće utjecati na redoviti plasman učenika koji se natječu na Listi A.