Natjecanja i smotre / 27. listopada 2020.

Popis učenika pozvanih na državno Natjecanje iz biologije 2020.

Državna razina Natjecanja iz biologije održat će se 24. i 25. studenoga 2020. s početkom u 10:00 sati.

Učenici koji su pozvani na natjecanje u kategorijama znanja pišu pisanu zadaću 24. studenoga 2020. u školi.

Učenici koji su pozvani na natjecanje u kategoriji istraživačkih projekata trebaju do 16. studenoga 2020. Državnom povjerenstvu poslati poster. Prezentacije projekata održat će se 25. studenoga 2020. videokonferencijski preko platforme Adobe Connect. Učenici će o terminu prezentacije projekta i poveznici za virtualnu sobu biti obavješteni 24. studenoga. U virtualnu sobu se prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim identitetom.

Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz biologije 2020. godine provjerilo je pristigle Liste odgovora učenika sa županijske razine natjecanja. Rezultati iz svih županija su objedinjeni i izrađene su jedinstvene ljestvice poretka za svaku kategoriju. U svakoj se kategoriji na državnu razinu natjecanja pozivaju učenici s najboljim rezultatima. Broj pozvanih učenika određen je s obzirom na postignute rezultate i broj natjecatelja na županijskoj razini.

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 7. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 8. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 1. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 2. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 3. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije 4. razred

(pdf: )

Preuzmi

Pozvani na državno Natjecanje iz biologije istraživački radovi

(pdf: )

Preuzmi

Državno povjerenstvo čestita svim učenicima koji su pozvani na državnu razinu Natjecanja iz biologije.

Županijska povjerenstva trebaju korigirati ljestvice poretka županijske razine natjecanja prema napomenama navedenim za svaku kategoriju natjecanja.

Županijska povjerenstva, koja to još nisu odradila, dužna su tajnici Državnoga povjerenstva dostaviti popise članova školskih povjerenstava te imenovane osobe/predsjednike školskih povjerenstva (ime i prezime, zanimanje, telefon i adresa elektroničke pošte – sukladno Pravilima o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u svrhu sudjelovanja na natjecanju/smotri) kojima će biti dostavljene pisane zadaće za državnu razinu natjecanja. Školska povjerenstva čine ravnatelj i dva učitelja/nastavnika koji ne smiju biti mentori učenika koji sudjeluju u natjecanju, ni predmetni učitelji/nastavnici biologije.