Natjecanja i smotre / 15. svibnja 2018.

Popis sudionika i program državne smotre projekata za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade RH za rani i predškolski odgoj i obrazovanje održat će se 18. svibnja 2018. u Zagrebu.

Dokumenti