Natjecanja i smotre / 15. ožujka 2018.

Održana Regionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za područje ranog i predškolskog odgoja u Splitu

Split1_mRegionalna smotra projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo za područje ranog i predškolskog odgoja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje za Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju održana je 6. ožujka 2018. godine u Dječjem vrtiću Marjan u Splitu.

Nakon uvodnih riječi viših savjetnica mr. sc. Andreje Silić i Tončice Kalilić, dipl. defektologa te prof., dr. sc. Ivanka Stričević govorila je na temu Građanskog odgoja u dječjem vrtiću.

 

Split2_mPredstavljeno je 10 projekata u kategoriji PPT-prezentacija i 1 projekt u kategoriji postera.

Projekti su bili planirani i ostvareni najviše u kulturološkoj, društvenoj i ljudsko-pravnoj dimenziji građanskog odgoja i obrazovanja.

Kao podsjetnik na ciljeve ovih dimenzija izdvajamo:

 

Kulturološka dimenzija građanskog odgoja obuhvaća temu identiteta i interkulturalnosti. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. poznavanje svih pojmova koji obuhvaćaju djetetov osobni, obiteljski, nacionalni i kulturalni identitet
  2. razvoj interesa i znatiželje za različitosti, na ponašanja koja ukazuju na poštivanje različitosti i na iskustvo suživota za djecom različitog porijekla, običaja, jezika i životnih stilova.

Društvena dimenzija građanskog odgoja obuhvaća područje socijalnih vještina, komunikacije, upravljanja emocijama, empatije i upravljanja sukobima. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. usvajanje socijalnih vještina i njihovo prakticiranje u grupnom i vrtićkom kontekstu
  2. stjecanje komunikacijskih vještina važnih za učinkovito slušanje i zauzimanje za sebe
  3. upravljanje emocijama u smislu njihovog jednostavnog i jasnog izražavanja, te konstruktivnog nošenja s neugodnim emocijama
  4. stjecanje iskustva u razumijevanju tuđih emocija i položaja drugog djeteta u posebnim situacijama
  5. usvajanje jednostavnih mehanizama rješavanja sukoba i stjecanje iskustva suradnje u rješavanju problema.

Ljudsko pravna dimenzija građanskog odgoja obuhvaća područje djetetovih prava i odgovornosti, te područje samozaštite. Ciljevi ove dimenzije stoga su usmjereni na:

  1. deklarativno usvajanje prava i odgovornosti koje dijete ima prema Konvenciji o pravima djeteta, na stvaranje repertoara ponašanja koja će mu omogućiti zastupanje svojih prava u obitelji i vrtiću, te na usvajanje odgovornog ponašanja u odnosu na druge i na neposrednu okolinu
  2. razumijevanje opasnosti i rizika u odnosu na njegovo tijelo i čast i ugled, te na usvajanje ponašanja koja ga mogu zaštititi u posebnim situacijama.

Split3_mKroz analizu prikazanih projekata sudionici su mogli na konkretnim primjerima uvidjeti važnost izbora kompetencija koje se razvijaju u projektu, očekivanih i ostvarenih ishoda učenja, a time i osvijestiti potrebu stalnog praćenja i refleksije na ostvarivanje projekta. Istaknula se i važnost uspostavljanja ravnoteže između aktivnosti koje su inicirala djeca te onih koje su ponudili odgojitelji.

Procesom vrednovanja s jasno istaknutim kriterijima i instrumentima za praćenje nastojao se utvrditi značaj projekta i njegov utjecaj na kvalitetu života djece procesom vrednovanja, zatim relevantnost teme za život djece, što je moguće pobliže odrediti procjenom kvalitete materijalnog okruženja i interakcijskog okruženja, zatim procjenom o aktivnosti djece, njihovoj inicijativi i uključenosti u projekt, njihovo kreativno izražavanje i pro-socijalno ponašanje djece.

Skup je nastavljen prenošenjem iskustava odgojiteljica DV-a Dubrovnik i DV-a Metković nakon sudjelovanja na prošlogodišnjoj Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja i kako je to iskustvo utjecalo na njihov angažman u odnosu na druge odgojitelje, na primjenu novih strategija u radu, na suradnju s roditeljima i predstavnicima šire zajednice, na uključenost djece u odlučivanju o važnim pitanjima koja se odnose na organizaciju odgojno-obrazovnoga rada te na sudjelovanje djece u procesima demokratskog odlučivanja.

Od 11 predstavljenih projekata izabran je projekt Pomagati možemo od malena, DV-a Konavle, iz Cavtata, koji će biti prezentiran na Državnoj smotri projekata građanskog odgoja i obrazovanja za područje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.