Natjecanja i smotre / 1. listopada 2020.

Održana državna smotra LiDraNo 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje 30. rujna 2020. organizirala je državnu Hrvatsku smotru literarnog, dramsko-scenskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2020. Okrugli stolovi u online okruženju na platformi Adobe Connect organizirani su za odabrane učenike i mentore u literarnom, pojedinačnom novinarskom i radijskom stvaralačkom izrazu te za odabrane školske listove.

Budući da županijske smotre nisu održane u svim županijama, pojedinačni i skupni scenski nastupi ove godine nisu prikazani na državnoj razini smotre.

Sudionike su pozdravili članovi Državnoga prosudbenog povjerenstva Miroslav Mićanović, Mirela Barbaroša-Šikić, Antonela Nižetić Capković, Hrvatka Kuko, Saša Drach, Marko Podrug, Marijana Češi, Majda Joksimović Makovec, Lada Martinac Kralj, Srđan Nogić, Anita Šojat, Marko Baus, Neven Kepeski i Srećko Listeš, tajnik Državnoga povjerenstva. Na okruglim se stolovima razgovaralo o procesu nastajanja školskih listova i radijskih emisija, literarnih radova i samostalnih novinarskih tekstova. Članovi povjerenstava poticajnim su komentarima vrednovali radove učenika osnovnih i srednjih škola, pohvali su njihov trud i volju za pisano i govorno izražavanje na hrvatskom jeziku. Posebno su pohvali kreativnost učenika, originalnost u odabiru tema i kritičko razmišljanje. Također konstruktivnim kritikama i savjetima pokušali su ih uputiti kako bi im tekstovi, radijske emisije i školski listovi bili bolji i kvalitetniji. Pohvale za rad i zalaganje upućene su i njihovim učiteljima i nastavnicima mentorima.

Organizacija Smotre LiDraNo proizvod je zahtjeva i programskih načela Agencije da se naši učitelji i nastavnici što bolje upoznaju s kurikulskim načelima, potrebama suvremenoga društva, tehnološkim i tehnologijskim inovacijama kako bi njihov rad kvalitetnim i kreativnim mentorskim djelovanjem mogao što više i što bolje doprinijeti učeničkom stvaralaštvu. Temeljni je cilj poticanje čitanja, tumačenje i istraživanje (ne)književnoga teksta.

Povjerenstvo je vođeno načelom da su sloboda stvaralaštva učenika i družine preduvjet za osobno stvaralačko izražavanje. Smotra je i ove godine ostvarila svoje zadaće: razvijanje kritičkih i kreativnih vještina učenika i razvijanje sposobnosti, pristupa, raščlambe, vrjednovanja i slanja poruke posredstvom teksta.

Radijske emisije sa državne smotre LiDraNo 2020. objavljene su na portalu Muduza, a literarni i novinarski radovi, s popisima i podatcima i drugih stvaralačkih izraza, objavit će se u Zborniku LiDraNo 2020.