Natjecanja i smotre / 13. ožujka 2015.

Održana državna Smotra simuliranih suđenja 2015.

s_mDržavna Smotra simuliranih suđenja – Modul zakon u razredu iz područja građanskog odgoja i obrazovanja održana je 7. ožujka 2015. godine u prostorijama Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Spis za simulirano suđenje bio je građanska parnica: Vjekoslav Marić proti Krešimira Čirića i Gimnazije dr. Franjo Tuđman iz Zagreba. Spis za simulirano suđenje je izmišljen za potrebe državne smotre simuliranih suđenja. Ukupno je na Smotri sudjelovalo 183 učenika i 18 mentora te 11 sudaca koji su vodili simulirana suđenja te članovi Povjerenstva.

Smotru su pratili i promatrali i učenici iz srednjih škola koji se spremaju za provođenje simuliranih suđenja u svojoj školi te nastavnici koji su prošli stručni skup za poučavanje simuliranog suđenja.

Na Smotri su sudjelovali timovi iz slijedećih škola:

Školski timovi:

1. Srednja škola Buzet
Voditelj: Jasminka Miletić
2. Drvodjeljska škola, Zagreb
Voditelj: Margita Vukorepa
3. Dom za odgoj djece i mladeži – Split
Voditelj: Edin Nurkić
4. Medicinska škola Varaždin
Voditelj: Jadranka Težački
5. Srednja škola Marka Marulića, Slatina
Voditelj: Zorislav Jelenčić
6. Srednja škola Blato
Voditelj: Jakica Dragičević
7. Gimnazija «Fran Galović», Koprivnica
Voditelj: Jasna Kraljić Cmrk
8. Škola za medicinske sestre Vrapče, Zagreb
Voditelj: Jasna Smojver
9. Upravna škola Zagreb
Voditelj: Ondina Mesar
10. Srednja škola Ivana Lucića, Trogir
Voditelj: Perislava Bešić-Smlatić
11. SŠ Glina
Voditelj: Katarina Dobrenić Bunjan
12. IV. gimnazija Marka Marulića, Split
Voditelj: Natalija Palčić
13. Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti; Maruševec
Voditelj: Ivana Buhin
14. Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb
Voditelj:Helena Strugar
15. XVI. gimnazija, Zagreb
Voditelj: Sunčana Lea Kolbezen
16. Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci
Voditelj: Ljubica Božić
17. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
Voditelj: Žana Antunac, Dragica Rončević

s1_mSimulirana suđenja dio su učenja i stjecanja kompetencija iz područja građanskog odgoja i obrazovanja u okviru modula: Simulirana suđenja i vladavina prava – Zakon u razredu – od zakona u razredu prema kulturi vladavine prava.Radi se o simulacijama glavne sudske rasprave prema pravosudnom modelu i Republike Hrvatske i SAD.Učenici pritom usvajaju vještine argumentiranja, dokazivanja, logičkog zaključivanja, uočavanja bitnih činjenica, nepristranog pristupa i javnog nastupa.Posebna važnost je u tome da učenici imaju priliku upoznati način rada i svrhu sudbenog sustava te uočavanje razlike između kontinentalnoga i anglo-saksonskog pravnoga sustava. Time se podiže svijest o važnosti uloge sudstva i vladavine prava u demokratskom društvu. U simulacijama suđenja učenici trebaju ono što su naučili primijeniti u životnim situacijama niskoga rizika, a to pak omogućuje nastavnicima procijeniti jesu li učenici usvojili podatke na takav način da ih doista mogu koristiti u svojoj ulozi građanina.

Smotru su pripremili i organizirali savjetnici Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak sukladno odlukama Državnog povjerenstva za provedbu Smotre, koje je imenovao Odlukom o imenovanju Povjerenstva ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje. Predsjednik Povjerenstva bio je Đuro Sessa, dipl. iur. sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a tajnik Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Dojmovi sudionika

s2_mU trenutku kad sam sjela na stolicu na strani obrane u Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, znala sam da ćemo dobiti ovaj slučaj jer je naša ekipa bila samouvjerena i više nego dobro pripremljena ponajviše zahvaljujući našem mentoru. Svi smo bili nasmijani i uzbuđeni zbog onoga što je slijedilo. Sutkinja Lucija Miše bila je simpatična, susretljiva i na sve načine nas je pokušala osloboditi treme. Osim što smo bili odlično pripremljeni, s uvodnim i završnim riječima, fantastičnim unakrsnim ispitivačima i uvjerljivim svjedocima, našoj pobjedi je pridonijela i nepripremljenost tužiteljske strane. Tako da smo iz sudnice 115 izašli sa ogromnim osmijehom na licu i pripremali se za okršaj sa Splićanima iako smo shvaćali da u ovom slučaju može pobijediti samo obrana. Ovaj put sudila nam je sutkinja Janja Marijan Žabek koja je bila nešto stroža od prijašnje. Trudili smo se svim snagama i bili smo odlični ali pobijedio je zakon. No nismo bili razočarani jer smo znali da smo dali sve od sebe. Nakon obilnog i ukusnog ručka, trčanja kako bi stigli na tramvaj broj 6, te malo slobodnog vremena u hrvatskoj metropoli, krenuli smo vlakom u Slatinu sa jednim prelijepim iskustvom koje većina ljudi nikada neće steći. Lucija iz Srednje škole Marka Marulića u Slatini.

Ukratko o simuliranim suđenjima

Učitelji i učenici moraju znati zbog čega sudjeluju u ovom projektu. Informiranje o razlozima provođenja neke aktivnosti opravdava vrijeme provedeno u razredu i izvan njega te ukazuje na način uklapanja novog iskustva u važan obrazovni kontekst. Učitelji i učenici mogu proširiti popis obrazovnih rezultata prije, za vrijeme ili nakon što obrade jedinicu simuliranog suđenja.

s3_mOvu strategiju možemo primijeniti u radu s učenicima svih razina znanja i sposobnosti te s učenicima različitih stupnjeva obrazovanja. Simulirana suđenja možemo koristiti u područjima kao što su društvene znanosti, prirodne znanosti, književnost, povijest, etika, vjeronauk, filozofija, strani jezici i drugo.

Uključivanje standarda i ciljeva koji se ostvaruju u odgojno-obrazovnoj ustanovi povezuje simulirano suđenje s važnim ciljevima cjelokupnog hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava. Važno je napomenuti činjenicu koja se odnosi na simulirano suđenje na bilo kojoj obrazovnoj razini, tj. da cilj ove aktivnosti nije precizno preslikavanje stvarnog suđenja, već je to novo iskustvo učenja za učitelje, učenike i stručnjake koji vam u tome pomažu. Naglasak ne smije biti na savršenstvu izvedbe, već na ugodnom uvježbavanju i količini vremena koju ćete potrošiti na razgovor o izvedbi. Refleksivni osvrt i sažimanje pomaže učenicima da još jednom ponove osnovne dijelove suđenja i bolje razumiju cijelo iskustvo, uključujući i vještine koje su im bile potrebne za uspjeh. Drugim riječima, imajte na umu da simulirana suđenja trebaju biti ugodno novo iskustvo učenja.

U simulacijama učenici trebaju ono što su naučili primijeniti u životnim situacijama niskog rizika, što omogućuje nastavnicima da procijene jesu li usvojili podatke na takav način da ih doista mogu koristiti u svojoj ulozi građana.Simulacije zahtijevaju od učenika da koriste vještine razmišljanja više razine. Učenici ih razvijaju jer su aktivno uključeni u simulacije. Kulminacija simulacije često podrazumijeva publiku, što motivira učenike da naporno rade i istaknu se kvalitetom.

Ciljevi

s4_m1. Pružiti potporu razvijanju samopouzdanja, sigurnog nastupa, vještine govorenja, kritičkog razmišljanja i timskog rada te poboljšanju osnovnih vještina čitanja, pisanja, govorenja, raščlanjivanja i zaključivanja te komunikacijskih vještina slušanja i suradnje.

2. Učenicima omogućiti bolje razumijevanje pravosudnog sustava – od pravila za izvođenje dokaza do ponašanja u sudnici. To pridonosi povećanju njihove svijesti o važnosti prava u demokratskom društvu i povećava razumijevanje temeljnih prava kojima raspolažu hrvatski učenici na osnovi hrvatskog Ustava i u komparativnom smislu američki učenici na osnovi američkog Ustava.

3. Osigurati praktično iskustvo izvan sudnice i u sudnici na osnovi kojeg će učenici učiti o pravu, društvu i sebi samima. Učenicima omogućiti razmišljanje o tome kako društvo rješava sporove i ocjenjuje pravičnost donesenih odluka.

4. U komparativnim simuliranim sudskim procesima upoznati koje su sličnosti i razlike između hrvatskog i američkog sudskog procesa.