Natjecanja i smotre / 12. travnja 2021.

Odabrani školski listovi za državnu Smotru LiDraNo 2021.

Članovi prosudbenog povjerenstava za školske listove državne Smotre LiDraNo vrednovali su i prosudili predložene listove sa županijskih razina smotre te odabrali školske listove koji se pozivaju na državnu Smotru literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo 2021.

Državna Smotra LiDraNo održat će se od 19. do 23. travnja 2021. godine online. Upute za pristupanje okruglim stolovima i vrijeme održavanja bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije. Članovi povjerenstava za pojedine izraze e-mailom će komunicirati s pozvanim učenicima, odnosno mentorima.

 • za školske listove prijavu je potrebno poslati na e-mail srecko.listes@azoo.hr do 16. travnja 2021.

  U prijavi obavezno treba navesti
  – ime i prezime učenika, razred
  – ime i prezime mentora 
  – naziv škole 
  – adresu elektroničke pošte mentora.

ŠKOLSKI LISTOVI

Pozvani školski listovi na državnu Smotru LiDraNo 2021.

(xlsx: 13,13 KB)

Preuzmi