Natjecanja i smotre / 22. siječnja 2019.

Obavijest i upute za organizaciju i provedbu školskog i (među)županijskog Natjecanja iz logike i filozofije 2019.

Školsko natjecanje iz logike i filozofije održat će se 29. siječnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati.

Testovi će na vrijeme biti dostavljeni županijskim povjerenstvima, a oni ih zatim prosljeđuju školama koje su se prijavile za ova natjecanja.

Budući da se natjecanje iz logike i filozofije odvija u isto vrijeme, a neki učenici žele sudjelovati na oba natjecanja, molimo škole da to omoguće. U takvim slučajevima natjecanje se organizira tako da učenici prvo pristupe Natjecanju iz filozofije, a nakon toga Natjecanju iz logike. Molimo da se učenicima oduzmu mobiteli te da između dva natjecanja imaju pauzu od 15 minuta da bi se osvježili i pripremili za Natjecanje iz logike. Učenici u vrijeme navedene pauze trebaju biti u pratnji dežurnog nastavnika da bi se onemogućila eventualna komunikacija koja bi mogla utjecati na rezultate testa.

(Među)županijsko natjecanje održat će se 1. ožujka s početkom u 10.00 sati.

(Među)županijski centri trebaju voditi računa o sljedećem prilikom organizacije (među)županijske razine natjecanja iz filozofije:

„U slučaju da pojedini (među)županijski centri nakon dostave rezultata školskog natjecanja nemaju minimalno osam učenika za daljnju razinu natjecanja, obveza je pojedinog centra tu informaciju dostaviti savjetnici koja će dogovoriti spajanje pojedinih centara u svrhu pravednije organizacije međužupanijskog/županijskog natjecanja.“

Za sve eventualne upite i nejasnoće obratite se tajnici državnih povjerenstava na e-mail: perislava.besic-smlatic@azoo.hr ili na mob. 098 832 933