Natjecanja i smotre / 30. svibnja 2016.

Na državnoj smotri dječji vrtići predstavili 22 projekta iz područja ljudskih prava i demokratskog građanstva

smotra1_mDvanaesti put ove godine u Zagrebu je 20. svibnja 2016. godine održana državna Smotra i predstavljanje projekata iz područja odgoja i obrazovanja za ljudskih prava i demokratsko građanstvo ostvarenih u ustanovama ranog i predškolskog odgoja na području Republike Hrvatske. Na državnoj razini prezentirana su 22 projekta, od ukupno 109 projekta prezentiranih na regionalnim smotrama, održanima u Varaždinu, Petrinji, Požegi, Zadru, Dubrovniku i Zagrebu.

Svaki projekt rezultat je timskoga rada odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama ranog i predškolskog odgoja te je vrijedan na poseban način, s obzirom na specifične uvjete u kojima se ostvaruje odgojno-obrazovni rad i s obzirom na specifične potreba djece, roditelja i drugih sudionika odgojno-obrazovnoga procesa. Predstavljeni projekti na osobit način govore o promicanju kvalitete života, temeljnim ljudskim vrijednostima i njihovu življenju u svakodnevnoj odgojno-obrazovnoj praksi. Vrijednost svakog projekta odražava se, pored ostaloga, i u kolikoj mjeri polaze od stvarnih potreba djece koja žive u zajednici s drugom djecom i odraslima u institucijskim uvjetima, dakle u društvenoj zajednici koja živi i djeluje u skladu s određenim društvenim pravilima.

smotra2_mOdržavanju kontinuiteta sudjelovanja predstavnika ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje na smotrama projekata iz područja odgoja i obrazovanja za ljudskih prava i demokratsko građanstvo i ove je godine pridana značajna pozornost. Projekti su rezultat i pokazatelj sustavnoga rada na razvijanju kompetencija u području ljudskih prava i demokratskoga građanstva. Pozornost je pridana kvaliteti rada, u organizacijskom smislu te širenju mogućnosti prezentiranja projekata iz područja ranog i predškolskog odgoja na regionalnim smotrama, u svrhu povezivanja i omogućavanja učenja još većem broju odgojno-obrazovnih radnika u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Republike Hrvatske.

Regionalne smotre projekata su od velike važnosti jer pružaju prilike za susrete praktičara i teoretičara te omogućuju rasprave i produbljivanje razumijevanja u planiranju, ostvarivanju, praćenju, dokumentiranju i vrednovanju projekata u području građanskog odgoja. U takvim se prilikama doista može govoriti o produbljivanju znanja, jačanju stručnih kompetencija te učenju i revidiranju znanja i iskustava kod praktičara koji rade ili tek započinju s radom na projektima. Važno je istaknuti da su postignuća u radu na projektima rezultat planskih akcija, a ne povremenih iskoraka i slučajnosti, stoga je potrebno sustavno osiguravati prilike za učenje i produbljivanje znanja da bi oni bili što bolje planirani i ostvarivani u odgojno-obrazovnoj praksi. To je važno jednako i za odgajatelje i stručne suradnike pripravnika, kao i za one koji rade više godina u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

smotra3_mDjelovanje na regionalnoj razini svakako treba nastaviti, jer je svaka regionalna smotra prilika za susret praktičara i teoretičara, rasprave o različitim problemima i konkretnim situacijama iz svakodnevne odgojno-obrazovne prakse u ustanovama ranog i predškolskog odgoja, usko povezanim s problemima ostvarivanja dječjih prava, te je prilika za učenje na kritički izdvojenim primjerima.

Održane regionalne smotre su pružile priliku za stjecanje uvida u potrebe praktičara, aktualno stanje u odgojno-obrazovnoj praksi te također priliku za određivanje načina pružanja stručno-pedagoške pomoći u narednom razdoblju i organiziranje novih seminara, radionica, rasprava itd. iz područja građanskog odgoja. Otvorena su brojna pitanja na koja je potrebno dati odgovore. Pitanja su još jednom potvrdila da nije dovoljno jednokratno organizirati seminare po određenim područjima i temama, već da je potrebno sustavno stvarati mrežu suradnika koji bi omogućavali organiziranje većeg broja stručnih skupova i većeg broja praktičara koji bi na taj način imali odgovarajuću podršku i priliku za razgovor o aktualnim i za njih važim pitanjima.

Osobitu dobrobit regionalnih smotri vidimo u mogućnosti uvida u primjere različitih projekata i odgojno-obrazovne prakse iz područja građanskog odgoja te mogućnosti analize i rasprave o njima. Često se pojavljuje pitanje što su to projekti iz područja građanskog odgoja, na koji se način razlikuju od nekih drugih, tematskih projekata ili primjera svakodnevne dobre prakse. Također mnoga su pitanja bila usmjerena k metodologiji praćenja i vrednovanja projekata.

smotra4_mMoguća pojašnjenja i odgovore najbolje je tražiti i davati na temelju poznavanja suvremenih strategija učenja i djelovanje te stvarnih primjera iz odgojno-obrazovne prakse. Iz tog razloga svakako valja poticati stvaranje kvalitetnih uvjeta za sustavno održavanje stručnih skupova i regionalnih smotri, ali i za stvaranje mreže odgojitelja i stručnih suradnika mentora i savjetnika koji će biti osposobljeni za voditelje i nositelje različitih aktivnosti.

Namjera nam je djelovati poticajno na nastavak rada i kontinuiranog učenja o pravima u pravima u predškolskim ustanovama, podići razinu razumijevanja i kompetencija praktičara te utjecati na njihovo profesionalno zadovoljstvo radom u području predškolskog odgoja. Stoga, kao i ranijih godina ističemo zadatak sustavnog održavanja regionalnih smotri projekata čiju dodatnu vrijednost vidimo u boljem povezivanju pojedinih segmenata odgojno-obrazovnog sustava, posebice onog predškolskog i osnovnoškolskog, što bi svakako pridonijelo boljem razumijevanju i suradnji predškolskih i školskih ustanova, odgojitelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Bez kvalitetno osposobljenih odgojno-obrazovnih radnika i timskoga rada nije moguće osigurati kvalitetne uvjete za svakodnevnu praksu i življenje dječjih prava u ustanovama ranog odgoja i kasnije osnovne škole.

Stvaranje mreže stručnih suradnika – voditelja regionalnih smotri od velike je važnosti za unapređivanje sustavnog stručnog usavršavanja i ostvarivanje kvalitetne odgojno-obrazovne prakse, poticanja, praćenja i vrednovanja projekata iz područja građanskog odgoja.