Natjecanja i smotre / 30. siječnja 2019.

Literatura i tekstovi za državnu razinu Natjecanje iz filozofije 2019.

Objavljujemo popis literature i tekstove za državnu razinu Natjecanja iz filozofije 2019.:

William Whewell, „O osnovnim idejama“, u: Srđan Lelas, Tihomir Vukelja, Filozofija znanosti, Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. 62-65.

Edmund Husserl, Kriza evropskih znanosti i transcendentalna fenomenologija, Globus, Zagreb, 1990., str. 11-18.

Philipp Frank, „Prekidanje lanca“, u: Neven Sesardić (ur.), Filozofija nauke, Nolit, Beograd, 1985., str. 120-145.

Hans-Georg Gadamer, „Činjenica znanosti“, u: Hans-Georg Gadamer, Nasljeđe Europe, Matica hrvatska, Zagreb, 1997., str. 69-84.

Werner Heisenberg, Fizika i filozofija, KruZak, Zagreb, 1997., str. 41-42, 52-58, 60-63, 65-66, 68-72, 146-150.

Willard Van Orman Quine, „Dvije dogme empiricizma“, u: Srđan Lelas, Tihomir Vukelja, Filozofija znanosti, Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. 85-87.

Thomas S. Kuhn, „Logika otkrića ili psihologija istraživanja“, u: Srđan Lelas, Tihomir Vukelja, Filozofija znanosti, Školska knjiga, Zagreb, 1996., str. 90-93.